Vranovský RÚVZ radí: Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

FOTO: Pixabay.com

Za účelom prevencie porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom počas letného obdobia odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou zabezpečiť na pracoviskách preventívne opatrenia.

Pitný režim! Prostredníctvom pitného režimu sa odporúča doplniť najmenej 70% vody stratenej za pracovnú zmenu nadmerným potením a dýchaním. Nápoje musia byť zdravotne neškodné, majú mať vhodné chuťové vlastnosti a teplotu. Majú obsahovať čo najmenej cukru (do 6%), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nápoje nemajú obsahovať ani malé množstvo alkoholu, pretože alkohol zvyšuje metabolizmus a tým aj produkciu tepla v organizme. Teplotu nápojov odporúčame v rozmedzí 12 až 15 °C. Za vhodné sa považujú napr. stolové minerálne vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy. „V odôvodnených prípadoch, ktoré sú stanovené vyhláškou MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, má zamestnávateľ  poskytovať navyše aj nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňajú aj minerálne látky stratené potením,“ vysvetľuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorý zároveň ako vhodný pracovný odev odporúča jednovrstvový, podľa možnosti svetlej farby a z prírodných materiálov, pretože syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu.

V prípade potreby by sa mali byť zamestnancom umožnené prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou. Vo všeobecnosti však platí, že ak na pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca, nemožno zabezpečiť optimálne alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ musí vykonať ochranné a preventívne opatrenia zamerané na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy „Napr. úpravou času práce, posunom začiatku pracovnej zmeny, rotáciou/striedaním zamestnancov, či zaraďovaním prestávok, pitným režimom, klimatizáciou, núteným vetraním a pod.,“ uvádza príklady RÚVZ.

Na pracovisku je zároveň potrebné zabrániť insolácii – prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami. Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. „Aj keď klimatizácia sa už dnes stáva bežnou súčasťou mnohých pracovísk, najmä v novších budovách, je potrebné ju využívať primerane a to tak, aby rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím bol 5°C, maximálne 7°C,“ upozorňuje RÚVZ.

Dodáme, že pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je zriadená poradňa zdravia, kde si môžete nechať vyšetriť základné indikátory zdravotného stavu. Odborní zamestnanci vám vedia poradiť v rôznych oblastiach, ktoré môžu pôsobiť na vaše zdravie.

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!