RÚVZ sprísňuje v okrese Vranov nad Topľou ochranu detí a mládeže

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou sprísnil v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 opatrenia na ochranu zdravia detí a mládeže.

Epidemiologická situácia v okrese Vranov nad Topľou núti kompetentných reagovať. Napr. na vranovskom Gymnáziu Cyrila Daxnera vyhlásila riaditeľka Zuzana Dragulová od 9. októbra, na základe odporúčania RÚVZ, dištančné vzdelávanie. Dôvodom sú pozitívne testy na nový koronavírus u piatich študentov. „Ukončenie dištančného vzdelávania je predbežne stanovené na piatok 16. októbra. Prosíme žiakov o zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu. Predpokladáme, že prezenčné vzdelávanie začne v pondelok 19. októbra. V prípade nových skutočností budeme o zmenách okamžite informovať,“ citujeme z oznamu uverejneného na facebookovej stránke Gymnázia C. Daxnera.

V súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou a stúpajúcim počtom pozitívne testovaných detí a mládeže na COVID-19 v okrese Vranov nad Topľou vydalo RÚVZ v záujme ochrany zdravia detí a po konzultácii s odborom hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR nové opatrenie. „Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou zakazuje do odvolania organizovať všetky športové aktivity pre deti a dorast, pri ktorých dochádza k stretávaniu sa z rôznych tried a z rôznych škôl,“ uvádza sa v rozhodnutí adresovanom všetkým klubom pôsobiacim na území mesta Vranov nad Topľou a Oblastnému futbalovému zväzu vo Vranove nad Topľou.

Od začiatku pandémie bolo v okrese Vranov nad Topľou na COVID-19 pozitívne testovaných 160 osôb, z ktorých sa 78 vyliečilo a zaznamenané boli 2 úmrtia. Kým počas prvej vlny bol nový koronavírus potvrdený u 25 osôb, od 9. septembra ich je 135. Len dnes – 9. októbra pribudlo do štatistík 20 osôb, z toho výsledky osemnástich boli RÚVZ oznámené po 16.00 hod., pričom jedenásti majú trvalý pobyt v meste Vranov nad Topľou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!