RODINKA: Druhé ihrisko pribudne vo Vranove, tešia sa aj v Dlhom Klčove

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vo vranovskom okrese pribudnú ďalšie dve detské ihriská Rodinka. Úspešnými žiadateľmi boli obec Dlhé Klčovo a Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou. Dotáciu vo výške 50 000 eur im schválilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Oprávnenými žiadateľmi mohli byť nezisková organizácia alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu, obec (aj za právnickú osobu zriadenú obcou alebo založenú obcou), združenie obcí, registrovaná cirkev, či náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, resp. právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Lokalitu pre ihrisko si vyberá žiadateľ o dotáciu. Priestor na vybudovanie detského inkluzívneho ihriska má byť verejne dostupným priestorom. Zmyslom je, aby ihrisko bolo dostupné pre všetkých. Jednotlivé komponenty bezbariérového ihriska sú z prírodných materiálov a tvoria zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času rodiny. Hlavný projekt ihriska tvorí 11 prvkov. Z toho 3 povinné prvky (pieskovisko, kolotoč a hojdačka – hniezdo) sú inkluzívne, čo ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom so znevýhodnením. Súčasťou sú tiež altánok, lavičky či hrací priestor v tvare lode. „Všetky prvky sú kombinovateľné a adaptovateľné na rôzne plochy. Jednoducho sa tak prispôsobia priestoru, ktorý má na vytvorenie ihriska k dispozícii prijímateľ dotácie. Komponenty sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne pre všetkých členov komunity, vytvorilo príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, oddych či zdieľanie zážitkov,“ citujeme z webu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ministerstvo práce poskytlo dotáciu na výstavbu 331 inkluzívnych ihrísk po celom Slovensku. Vyhovelo žiadateľom z neziskových organizácií, občianskych združení, obcí, združení obcí a registrovaných cirkevných alebo náboženských spoločností. Mnohé z nich už dnes slúžia deťom a rodinám, ďalšie sú vo výstavbe a postupne pribúdajú. Dodáme, že v okrese Vranov nad Topľou uspeli v prvých troch kolách obce Nižný Hrabovec, Bystré, Nižný Hrušov, Ondavské Matiašovce, Rímskokatolícka farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou a mesto Vranov nad Topľou.

Projekt má za cieľ vybudovať areál, ktorý integruje rodičov a deti s deťmi so zdravotným znevýhodnením. „RODINKA“ predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre deti od 0 do 9 rokov a oddychovou zónou pre dospelých. „Hlavným zámerom inkluzívnych ihrísk „RODINKA“ je vytvoriť priestor, kde sa môžu stretávať všetky generácie. RODINKA umožňuje deťom so zdravotným znevýhodnením tráviť čas pri hre s rovesníkmi a zdieľať s nimi zážitky. Ide o viacgeneračný priestor s prvkami pre deti vo veku 3 – 14 rokov a tiež oddychovou zónou pre dospelých,“ dodáva ministerstvo.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!