Rezort práce podporil ďalšie ihriská Rodinka. Dočkali sa aj vranovské deti

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Skvelá správa pre Vranov nad Topľou a Ondavské Matiašovce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR im schválilo dotáciu na výstavbu detského ihriska Rodinka. Obidve samosprávy čaká podpis zmlúv. Pre Vranovské NOVINKY túto informáciu potvrdil okresný predseda hnutia Sme rodina vo Vranove nad Topľou Martin Vardžik.

Oprávnenými žiadateľmi mohli byť nezisková organizácia alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu, obec (aj za právnickú osobu zriadenú obcou alebo založenú obcou), združenie obcí, registrovaná cirkev, či náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, resp. právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Lokalitu pre ihrisko si vyberá žiadateľ o dotáciu. Priestor na vybudovanie detského inkluzívneho ihriska má byť verejne dostupným priestorom. Zmyslom je, aby ihrisko bolo dostupné pre všetkých. Mesto Vranov nad Topľou bude o lokalite a ďalších detailoch informovať po podpise zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Projekt má za cieľ vybudovať areál, ktorý integruje rodičov a deti s deťmi so zdravotným znevýhodnením. „RODINKA“ predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre deti od 0 do 9 rokov a oddychovou zónou pre dospelých. Jednotlivé komponenty bezbariérového ihriska sú z prírodných materiálov a tvoria zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času rodiny. Hlavný projekt ihriska tvorí 11 prvkov. Z toho 3 povinné prvky (pieskovisko, kolotoč a hojdačka – hniezdo) sú inkluzívne, čo ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom so znevýhodnením. Súčasťou sú tiež altánok, lavičky či hrací priestor v tvare lode.

„Všetky prvky sú kombinovateľné a adaptovateľné na rôzne plochy. Jednoducho sa tak prispôsobia priestoru, ktorý má na vytvorenie ihriska k dispozícii prijímateľ dotácie. Komponenty sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne pre všetkých členov komunity, vytvorilo príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, oddych či zdieľanie zážitkov,“ citujeme z webu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dodáme, že v okrese Vranov nad Topľou uspeli v prvých dvoch kolách obce Nižný Hrabovec, Bystré, Nižný Hrušov a Rímskokatolícka farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!