Rezervačný systém Bookio využilo počas testovania viac ako 600 000 ľudí

  • Obce
  • Dátum: 08.02.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo samosprávam bezplatný rezervačný systém na testovanie obyvateľov od slovenskej firmy Bookio. O tento systém je naďalej mimoriadny záujem. Dokonca bol poskytnutý na využívanie aj mimo miest a obcí.

Ako informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, bezplatný rezervačný systém využívajú takmer 4 stovky miest a obcí. Je súčasťou vyše 600 odberných miest, pričom cez Bookio sa nahlásilo na testovanie viac ako 600 000 ľudí. Tento systém postupne samosprávy nasadzovali, a to na základe manuálu a videoinštruktáže s tým, že Kancelária ZMOS poskytovala spolu so spoločnosťou Bookio aj potrebnú asistenčnú podporu. Zároveň, na základe dodatočných požiadaviek bol upravený rezervačný formulár, texty SMS a obsah exportu dát pre potreby miest a obcí.

O tom, že bezplatný rezervačný systém bol správnou podanou rukou svedčí aj fakt, že záujem o túto veľmi komfortnú službu prejavili záujem nielen samosprávy. „Môžeme spomenúť inštitúcie ako Národná banka Slovenska, Slovenská pošta, Železnice Slovenskej republiky, ale aj súkromný sektor, konkrétne rafinérie Slovnaft. A ešte môžeme pokračovať. Rezervačný systém používajú aj lekárne, Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Sanatórium Tatranská Kotlina, lekárske ambulancie a v neposlednom rade aj centrá pre seniorov,“ približuje túto službu Jozef Žarnovičan zo spoločnosti Bookio.

Spolupráca Združenia miest a obcí Slovenska so slovenskou spoločnosťou Bookio sa osvedčila, preto obidve strany vidia priestor na jej pokračovanie. Ako bolo avizované, tento systém bude bezplatne k dispozícii napríklad všade tam, kde budú môcť samosprávy pomôcť s očkovaním obyvateľov. „Vidíme však, že spojenie informačno-komunikačných technológií s potrebami samospráv a očakávaniami obyvateľov dáva potrebnú pridanú hodnotu, ktorú vidíme v užitočnosti, udržateľnosti a zrozumiteľnosti. Preto ZMOS a spoločnosť Bookio aktuálne formulujú pomerne silnú agendu, ktorú nazvali Digitálny reštart samosprávy a bude čoskoro predstavená,“ uviedol Michal Kaliňák.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!