Reforma nemocníc má zelenú. Akú podobu bude mať nemocnica vo Vranove?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Reforma zdravotníctva dostala v Národnej rade SR zelenú. Nová kategorizácia nemocníc začne platiť od 1. januára 2024. V hre je aj osud Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou.

Ministerstvo zdravotníctva SR hovorí o historickej reforme, ktorá má zásadne zlepšiť kvalitu slovenského zdravotníctva, k čomu sa vláda SR zaviazala v programovom vyhlásení a tiež v rámci Plánu obnovy a odolnosti.

Najväčšiu polemiku v ostatných týždňoch vyvolala idea optimalizácie siete nemocníc, ktorá sa premietne do ich novej kategorizácie, na čo reagovala aj samospráva vo vranovskom okrese. Združenie miest a obcí vranovského regiónu iniciovalo protestné zhromaždenie, petičnú akciu, ktorú podpísalo 32 985 ľudí a svoje výhrady adresovalo v otvorenom liste ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému, ako aj všetkým poslancom NR SR.

Ministerstvo zdravotníctva SR v súvislosti s optimalizáciou siete zdôraznilo, že reforma je pre zdravotníctvo zásadná. Argumentuje tým, že v konečnom dôsledku prinesie zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí, rovnako tak po dlhých rokoch potrebné zastabilizovanie zdravotníckeho personálu. Očakáva totiž, že lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci budú pracovať s novými prístrojmi vo väčších tímoch, kde budú lepšie vedieť zvládať zdravotné komplikácie pacienta. „Reforma tiež zvýši bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Už dnes z dát vidíme, že v niektorých malých nemocniciach až 60 – 50% obyvateľov chodí do najbližšej väčšej nemocnice, hoci rovnaký výkon sa robí aj v malej nemocnici bližšie k jeho bydlisku, avšak v nižšej frekvencii ako vo veľkom zdravotníckom zariadení,“ uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ako vysvetľuje ministerstvo, ak na pracovisku nie je dostatočná prax, hrozí riziko nezvládnutia komplikácií, či ohrozenia pacienta. Reforma by tak mala zvýšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti aj špecializáciou nemocníc.  „Zjednodušene povedané – aby sa všade nerobilo všetko a v malom počte,“ dodala Z. Eliášová.

Napriek schválenému zákonu a medializovaným informáciám, že Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou by sa mala stať komunitnou nemocnicou, je jej definitívna podoba otvorená. Zákon síce definuje, akú zdravotnú starostlivosť má komunitná nemocnica poskytovať, ale zároveň necháva priestor na to, aby ak o to požiada a Ministerstvo zdravotníctvo SR žiadosť schváli, môže poskytovať doplnkový medicínsky program vyššej úrovne. „Dnes padla otázka, ako bude vyzerať komunitná nemocnica. Po prvé, nebude doliečovákom. Po druhé, každá bude vyzerať tak, ako to budú v konkrétnom regióne potrebovať. Predbiehal by som, keby som povedal, ktorá nemocnica bude ako vyzerať. Treba sa stretnúť, povedať si základné fakty a postupovať tak, aby sme pre občana dosiahli kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský začiatkom novembra na stretnutí so zástupcami Prešovského samosprávneho kraja, štátnej správy a miestnej samosprávy na Mestskom úrade v Humennom. Dodáme, že odborné posúdenie v konaniach pri kategorizácii nemocníc a vyhodnotenie siete predloží pre ministerstvo 13-členná kategorizačná komisia pre ústavnú starostlivosť.

Združenie miest a obcí vranovského regiónu viackrát upozornilo na špecifická okresu Vranov nad Topľou a riziko sťaženia dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Ako uviedol tajomník ZMOVR a predseda petičného výboru za zachovanie akútnej nemocnice vo Vranove nad Topľou Ján Fenčák, samospráve sa zatiaľ nedostalo odpovede na odovzdanú petíciu, ani nedošlo na pôde vranovskej nemocnice k osobnému stretnutiu s ministrom zdravotníctva V. Lengvarským, ktorý ho prisľúbil prednostovi Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonzovi Kobielskemu. „Sme z toho sklamaní a vnímame dosť negatívne, že sa rozhodlo o novele zákona a naše požiadavky neboli ani len prorokované, nieto ešte zohľadnené. Toto je vec, ktorá bude mať dosť negatívny dopad na budúcnosť, ktorá je schválením zákona možno už aj daná. Určite sa však k tejto veci stretneme a zvážime ďalšie kroky, ako vranovskú nemocnicu udržať,“ reagoval Ján Fenčák.

Prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky nám potvrdil, že V. Lengvarskému adresoval v utorok list, v ktorom ho požiadal o to, aby vranovskú nemocnicu navštívil a priamo sa zoznámil s jej technickým, či personálnym zázemím. „Keďže sa ma na to pýtajú zástupcovia samosprávy, odbornej, aj laickej verejnosti, požiadal som oficiálne listom ministra zdravotníctva V. Lengvarského  o návštevu našej nemocnice. Odvolával som sa na jeho prísľub, ktorý dal v Humennom, že navštívi každú nemocnicu osobne, pričom som mu zároveň ponúkol maximálnu súčinnosť pri príprave tohto pracovného stretnutia,“ uviedol Alfonz Kobielsky.

Úrovne nemocníc a ich základná charakteristika

a) národnej úrovne:

– nemocnica poskytuje aj vysoko špecializovanú (kvartérnu) starostlivosť s veľmi zriedkavým výskytom na 1 mieste na Slovensku, napr. transplantáciu srdca,

b) koncovej úrovne:

– nemocnica poskytuje aj špecializovanú (terciárnu) starostlivosť s nízkou početnosťou v spádoch o veľkosti 1,5-2,0 mil. obyvateľov, tj. približne na úrovni pôvodných krajov (západ, stred a východ, pre vybraté programy aj na severe), napr. kardiochirurgia, vysoko komplexné výkony v neurochirurgii, vysoko komplexná onkologická liečba, špecializovaná starostlivosť o deti,

c) komplexnej úrovne:

– nemocnica poskytuje komplexnú akútnu aj plánovanú starostlivosť pre spád cca 500-600 tisíc obyvateľov, t.j. približne na úrovni vyšších územných celkov, v sieti zabezpečujúcej dojazd záchrannej zdravotnej služby v krátkom časovom okne (spravidla do hodiny), napr. intervenčnú liečbu akútneho infarktu myokardu alebo náhlej cievnej mozgovej príhody, akútne ťažké úrazy, ako aj komplexnú nízko početnú plánovanú starostlivosť ako stredne komplexné onkochirurgické zákroky,

d) regionálnej úrovne:

– nemocnica poskytuje štandardnú akútnu a plánovanú starostlivosť na regionálnej úrovni pre spád 100-200 tisíc obyvateľov, t.j. približne pre 2-3 okresy s dostupnosťou do 30-45 minút od bydliska pacienta; nemocnica poskytuje základné chirurgické výkony (napr. apendektómiu, operácie pri zlomeninách a pod.), štandardnú starostlivosť o internistického a detského pacienta, ako aj pôrodnú a popôrodnú starostlivosť o matku aj dieťa pri nekomplikovaných pôrodoch; nepovinne môže poskytovať plánované výkony ako výmeny kĺbov alebo operácie varixov,

e) komunitnej úrovne:

– nemocnica tejto úrovne neposkytuje akútnu lôžkovú starostlivosť, avšak zabezpečuje následnú a rehabilitačnú starostlivosť, a zároveň poskytuje urgentnú ambulantnú starostlivosť (vrátane zabezpečenia prevozu pacienta do nemocnice vyššej úrovne v prípade potreby) a komplexnú ambulantnú špecializovanú starostlivosť. V prípade záujmu môže poskytovať aj jednodňové výkony, stacionárnu starostlivosť, a prípadne aj psychiatrickú lôžkovú starostlivosť. Časť týchto nemocníc (8-10 nemocníc) by mala byť transformovaná na komplexné neurorehabilitačné centrá, ktoré budú poskytovať intenzívnu rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov s neurologickými poruchami. Tieto neurorehabilitačné centrá budú poskytovať starostlivosť aj pre dlhodobo ventilovaných pacientov a v menšom počte z nich (v troch) budú zriadené spinálne centrá pre pacientov s paralýzami. Na transformáciou týchto nemocníc na neurorehabilitačné alebo štandardné rehabilitačné centrá budú vyčlenené finančné prostriedky v RRP a neskôr aj v Eurofondoch.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!