R. Kapraľ o stave hladiny na Domaši: O príčinách budeme hovoriť otvorene!

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Starostovia z okolia vodnej nádrže Domaša majú obavu z toho, že nízka hladina by mohla ohroziť budúcoročnú letnú turistickú sezónu. Dôvodom je podľa nich manipulačný poriadok, ktorý ostal v platnosti. Situácii so stavom vody v priehrade vybudovanej na území okresov Vranov nad Topľou a Stropkov sa budú zaoberať predseda vlády SR Eduard Heger, aj minister životného prostredia Ján Budaj.

Vodohospodári hrajú podľa pravidiel

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., manipuluje s hladinou vody na VS Veľká Domaša, ako zdôraznil jeho hovorca Marián Bocák, výlučne v zmysle zákonom schváleného manipulačného poriadku. To znamená, že k 1. novembru pristúpili vodohospodári na zimný režim vypúšťania, čo znamená, že zo 4,9 sa aktuálne vypúšťa 3,5 m3/s.

M. Bocák doplnil, že kým maximálna hladina predstavuje úroveň 162,00 m n. m a minimálna 142,00 m n. m., 4. novembra ráno bola jej výška 156,27 m n. m. Pre ilustráciu pridal aj porovnanie s predchádzajúcimi rokmi. V roku 2020 bola k rovnakému dňu hladina na úrovni 159,77, v roku 2019 to bolo 154,72 a rok predtým 154,97. Tiež vysvetlil, že dôvod nižšej hladiny v zimnom období, kedy je prítok do nádrže nižší, má logický a vodohospodársky základ. Poukázal na zásobný objem nádrže počas obdobia zvýšených zrážok a topiaceho sa snehu na jar. V tomto období musí byť pripravená prijať tieto vody a následne ich postupne odvádzať do vodného toku pod vodnou stavbou v zmysle zákonných podmienok.

„Vzhľadom na predchádzajúce hydrologické obdobie bez zrážok, povahu a prioritný účel VS nejde o žiadny výnimočný pokles hladiny. Pri vypúšťaní nádrže je potrebné brať do úvahy dobrý ekologický stav vôd a život v rieke aj pod VS. Nie je možné zohľadňovať iba požiadavky jednej strany, ale všetkých účastníkov a užívateľov. Tieto skutočnosti sú dlhodobo známe a boli niekoľkokrát medializované,“ reagoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Marián Bocák.

Samospráva kritizuje priority

Starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ, tlmočiac názory jeho kolegov, uviedol, že horúci zemiak je na strane Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie a Ministerstva životného prostredia SR, ktorí zastavili konanie o novom manipulačnom poriadku z dielne SVP, š.p. Vodohospodári, za splnenia konkrétnych podmienok, navrhli, aby sa mohlo z Domaše vypúšťať iba 3,5, resp. v zimnom režime 2,9 m3/s.

Ako hlavný problém vidí R. Kapraľ, záujmy priemyselných producentov na dolnom toku Ondavy, kde sa riedia odpadové vody s vodou v rieke. Nový manipulačný poriadok namietal napr. prevádzkovateľ Odkaliska Poša spoločnosť TP2.

„Ak by sa odpadové vody neriedili, nevychádzali by hodnoty. Znečisťovatelia by mohli byť braní na zodpovednosť s tým, že by im hrozili vysoké pokuty. Podľa nášho názoru je nepochopiteľné, aby sa úradníci priklonili na stranu súkromnej spoločnosti, ktorá je významným znečisťovateľom životného prostredia, na úkor verejného záujmu, obcí a ľudí žijúcich v tomto regióne,“ kontroval starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Ohrozenie nielen cestovného ruchu

Priemysel mu ako jediný dôvod vychádza aj pri porovnaní zaťaženia horného a dolného toku Ondavy čističkami odpadových vôd. Argumentuje tým, že na hornom toku nedochádza k ohrozeniu života v rieke, pričom má podstatne menší prietok. Rovnaké by to bolo, podľa neho aj na dolnom toku, kde sú v prevádzke ČOV s menšou kapacitou.

„Myslíme si, že na dolnom toku sa vypúšťajú špinavosti, ktoré potrebujú narieďovať. Na jednej strane deklarujem, že bojujeme proti znečisťovateľom životného prostredia. Na strane druhej robíme všetko v ich prospech, čo je zo strany úradníkov farizejské. Otázkou je, či minister o tom všetkom vie alebo ho jeho okruh klame. Keby sa chcel stretnúť, dozvedel by sa pravdu,“ pokračoval R. Kapraľ.

Súčasný stav z jeho pohľadu nelikviduje iba cestovný ruch, ale svoju daň si pýta cez brehy zarastajúce náletovými drevinami a eróziu svahov.

„Sme za princíp, že v čase sucha sa s vodou šetrí. Nesúhlasíme s odôvodnením, že sa zachraňuje život na dolnom toku. Ak funguje na hornom, bude aj na dolnom, preto chceme o okolnostiach hovoriť otvorene,“ pripomenul R. Kapraľ.

Udržanie vody v krajine

V súvislosti so stavom vodných hladín, aj v prípade vodných nádrží, zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj potrebu zmeny manažovania udržania vody v krajine. V kompetencii to bude mať nový odbor v rámci envirorezortu, ktorý sa bude venovať tvorbe krajiny, v spolupráci s SVP, š.p. Vďaka Plánu obnovy a odolnosti oznámil investície do 80 km riečnych brehov, či vodozádržných opatrení. Tie by mali v konkrétnom území stabilizovať hydrologické pomery.

„Dnes nám z lesov uniká veľa vody alebo chybnými umelými zásahmi do vodného režimu bolo spôsobené, že nám mizne voda z krajiny, prameňov, studní. Z toho dôvodu sme v Pláne obnovy vyhradili peniaze na obnovenie prirodzených tokov, aby sa odstránili neuvážené zásahy, ktoré urýchľujú jej odtok a teraz nám tam chýba. Budeme to vracať do pôvodného stavu. Vďaka balíku peňazí, ktorý máme k dispozícii, tu je reálna nádej, že sa strácanie vody v slovenskej krajine zastaví,“ uviedol minister životného prostredia Ján Budaj.

Zároveň dodal, že vníma aj iniciatívu samospráv, vrátane Domaše, ktorá sa snaží využiť potenciál vodných nádrží na rozvoj cestovného ruchu. Túto tému chce rozobrať spolu s ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronikou Remišovou. Hovoriť s ňou bude o nasmerovaní eurofondov na vybudovanie infraštruktúry pre športovo-rekreačné využitie.

„Položiť si však treba aj otázku, ako sa zmenila hydrologická situácia po desiatkach rokov od postavenia vodných nádrží,“ dodal J. Budaj.

Premiér bude intervenovať

O situácii na Domaši vie i premiér Eduard Heger. Pred časom na svojom instagramovom profile hovoril o dovolenke s rodinou na Slovensku a práve Zelenej perle východu zložil kompliment ako destinácii, kde sa mu páčilo najviac. Práve z toho dôvodu mu počas minulotýždňového stretnutia so zástupcami regionálnej a miestnej samosprávy v Humennom bola tlmočená požiadavka, aby intervenoval v prospech reštartu dialógu na linke Ministerstvo životného prostredia SR – starostovia.

„Túto informáciu som dostal dnes (2. novembra, pozn. red.) a s ministrom Jánom Budajom budem hovoriť o tom, aby som zistil, kde je problém. V každom prípade musí štát komunikovať so svojimi občanmi, to je alfa a omega. Snažím sa zavádzať mechanizmy tak, aby bola reakcia promptná, preto budem určite v tejto veci intervenovať,“ prisľúbil predseda vlády SR Eduard Heger.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!