PSK zrekonštruuje úsek Lomné – Fijaš, dôležitý je aj kvôli Domaši

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prešovský samosprávny kraj pokračuje aj tento rok v rekonštrukciách ciest. Jedným z plánovaných úsekov je Fijaš – Lomné, ktorý je strategickým aj z pohľadu Domaše. Stavenisko bolo slávnostne odovzdané vo štvrtok – 22. apríla.

V rámci projektu Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo, II/556 Fijaš – Lomné bude úsek Fijaš – Lomné opravený v celkovej dĺžke 7,093 km. Taktiež sa zrealizuje sanácia zvážlivého územia a oporného múra, upravia sa priepusty, zrekonštruuje sa most. Okrem toho sa počíta s pokládkou asfaltového koberca s vyrovnaním miestnych nerovností, vybudovaním obojstrannej autobusovej zastávky a modernizáciou priechodov pre chodcov v obciach Fijaš, Kručov a Lomné. „Modernizáciu tejto komunikácie považujem za obzvlášť dôležitú, keďže počas letnej sezóny tu prúdi nemálo turistov za rekreáciou k vodnej nádrži Domaša. Verím, že o desať mesiacov už budeme túto frekventovanú cestu slávnostne otvárať, čím zlepšíme nielen podmienky pre rekreantov, ale aj domácich obyvateľov. Modernizácia tohto úseku sa vyšplhá na takmer dva milióny eur, pričom kraj sa bude podieľať na spolufinancovaní piatimi percentami, čo predstavuje vyše 99-tisíc eur,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Majerský.

Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 1,986 milióna eur. Stavba je spolufinancovaná z eurofondov v rámci projektu – INTERREG V-A 2014-2020 PL-SK.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!