PSK dokončuje rekonštrukciu hanušovského DSS

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa pustil do realizácie väčších investičných akcií zameraných na rekonštrukčné práce aj v centrách sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. V zariadeniach v Hanušovciach nad Topľou, Batizovciach a Humennom z vlastných zdrojov preinvestuje približne 650-tisíc eur.

Väčšie projekty zamerané konkrétne na zateplenie fasády a opráv striech budov kraj naplánoval v troch župných zariadeniach sociálnych služieb. A to v Domove sociálnych služieb (DSS) Hanušovce nad Topľou, ktoré je jedným zo zariadení Centra sociálnych služieb (CSS)  Slnečný dom Prešov, taktiež v CSS Domov pod Tatrami Batizovce a v CSS Garden Humenné. Krajská samospráva na účel obnovy ich objektov zo svojho rozpočtu vyčlenila  649-tisíc eur.

Po roku prác je vo finále projekt realizovaný v hanušovskom zariadení, kde sa zatepľovala fasáda i strecha.  Rekonštrukčný zásah si vynútilo zhoršenie technického stavu najmä soklovej časti stavby a tepelno-izolačných parametrov jej obvodového plášťa vrátane strechy, ktoré sa negatívne odrazili na zvyšovaní prevádzkových nákladov zariadenia.

„Minulé leto sme objekt odovzdali do rekonštrukcie s plánom ukončiť tu všetky zatepľovacie práce v tomto roku, čo sa aj podarilo a dokonca v predstihu, a som za to veľmi rád. Som si istý, že obnova výraznou mierou prispeje k zvýšeniu komfortu klientov a poskytovaných služieb, či už ide o sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť a pracovnú terapiu. Celkovo sme tu preinvestovali 195-tisíc eur,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!