PSK chýbajú vakcíny, redukuje očkovacie dni, ďalšie centrum ani neotvára

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prešovský samosprávny kraj neotvorí tento víkend avizované ďalšie veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) v Bardejove.  Pribudnúť malo už túto sobotu (17. apríla) k už zabehnutým krajským vakcinačným centrám v Prešove, Humennom, Poprade a novootvorenej Starej Ľubovni. Dôvodom je nedostatok vakcín zo strany ministerstva zdravotníctva.

Prešovský samosprávny kraj má na nasledujúce  očkovacie dni počas víkendu i ďalšieho pracovného týždňa k dispozícii spolu 5029 vakcín z pôvodne avizovaných 10-tisíc očkovacích látok.

„Aktuálna dodávka vakcín od ministerstva je na úrovni 50% kapacity nami zriadených veľkokapacitných centier. Výsledkom je, že musíme redukovať tímy i očkovacie dni z doterajšieho dvojdňového víkendového režimu na jeden deň v sobotu. Znížená distribúcia   nám neumožňuje otvoriť ani ďalšie centrum, ktoré sme plánovali spustiť už túto sobotu v Bardejove.  Vnímam to ako veľký problém, že pre nedostatok vakcín nebudú využité kapacity našich centier, ktoré sme vytvorili z poverenia štátu s maximálnym úsilím  a v záujme lepšej dostupnosti ľudí k očkovaniu. A to  je na škodu veci,“  uviedol predseda PSK Milan Majerský a dodal, že krajská samospráva pôvodne avizovala otvorenie nového veľkokapacitného očkovacieho centra v telocvični župnej SPŠ technickej na Komenského ulici v Bardejove už pred dvomi týždňami.

Zabezpečenie dostatočného množstva vakcín pritom podľa predsedu kraja nie je jediným problémom, ktorý brzdí očkovací proces vo VKOC samosprávnych krajov.

„Našou snahou je prevziať viac kompetencií súvisiacich so správou registrácie na naše plecia. Záujem o očkovanie v našom kraji je evidentný, no evidujeme stále problémy s centrálnou registráciou  záujemcov o očkovanie.  Je potrebné v prvom rade nastaviť systém tak, aby bol otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú očkovať, a teda aby bol bez vekovej bariéry. A, samozrejme, urobiť všetko preto, aby sme mali aj čím očkovať,“ povedal Milan Majerský.

Samosprávne kraje sa na rezort zdravotníctva už obrátili s novými požiadavkami na zefektívnenie očkovania. Konkrétne žiadajú viac kompetencií v správe rezervačného systému a v kontrole odosielania SMS správ. Navrhujú tiež úpravu vyhlášky tak, aby sa ako náhradníci mohli do databáz krajských samospráv prihlasovať ľudia z vybraných profesií bez ohľadu na vek.

„Župa už viac ako tri týždne prevádzkuje rezervačný systém pre náhradníkov v spolupráci s ambulantnými lekármi, ktorý nám funguje veľmi dobre  a máme ho osvedčený. Touto formou sme zaočkovali už okolo 1500  osôb. Veríme, že ak by sme dostali príležitosť nahradiť štátnu čakáreň, naši informatici v spolupráci s informatikmi z ostatných samosprávnych krajov by dokázali vyvinúť systém, ktorý by bol spoľahlivý a dokázal by napĺňať kapacity, ktoré máme pripravené,“ dodal v súvislosti s požiadavkou na riešenie problémov s registračným systémom na očkovanie vedúci Odboru zdravotníctva PSK Jozef Tekáč. Ako zároveň informoval, najbližšie očkovacie dni prešovskej župy by mali byť plne obsadené.

 Vo VKOC kraja budú nasledujúce dni vakcinovať záujemcov o očkovanie od 40 do 59 rokov vakcínou od konzorcia AstraZeneca.  V sobotu 17. apríla je pre VKOC Prešov pripravených 2329 vakcín, pre Humenné a Poprad po 1000 vakcín. Očkovanie v Starej Ľubovni,  kde je alokovaných 700 vakcín,  prebehne počas dvoch pracovných dní v utorok 20. apríla a v stredu 21. apríla.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!