PSK chce v Čemernom vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce vo Vranove nad Topľou vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov. Výstavbu by mal konkrétne realizovať v mestskej časti Čemerné na pozemku s nevyužívaným objektom v správe vranovského Domova sociálnych služieb.

Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou by mohol rozšíriť svoje kapacitné možnosti. Jeho zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj má totiž ambíciu postaviť v jeho objekte vo vranovskej mestskej časti Čemerné nové špecializované zariadenie pre ľudí s poruchou autistického spektra. Kraj ho chce vybudovať vďaka prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti, pričom predpokladaný rozpočet jeho výstavby je 1,33 mil. eur.

„Projekt nového špecializovaného zariadenia na Ružovej ul. v Čemernom konkrétne rieši búracie práce, respektíve asanáciu pôvodného objektu, ktorým je dlhodobo nevyužívaný dvojpodlažný rodinný dom typu Okál. Následne sa tu má postaviť nové nízkokapacitné zariadenie sociálnych služieb, ktoré sa včlenení do bežnej zástavby mesta v rámci obytnej zóny,“ vysvetlila hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.

Krajská samospráva projekt naplánovala v súlade s aktuálne platnou Koncepciou rozvoja PSK v subregióne Vranov, v rámci ktorej vystala potreba rozvíjania komunitných služieb pre osoby s duševným ochorením. Cieľom je zlepšovať dostupnosť sociálnej služby v súlade s potrebami subregiónu a zároveň rozširovať kapacitu špecializovaných zariadení.

„Novovzniknuté zariadenie bude mať komunitný charakter a poskytovať sociálne služby celoročnou pobytovou formou, presnejšie pre autistov od 16. roku do dovŕšenia dôchodkového veku. Jeho kapacita by mala byť 12 miest,“ doplnila D. Jeleňová.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!