Prvý účet za investície do tepelného hospodárstva vo Vranove – 184 700 eur

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou zainvestuje do tepelného hospodárstva 184 700 eur (s DPH). Vranovská samospráva prefinancuje túto sumu z návratnej finančnej pôžičky poskytnutej Ministerstvom financií SR.

Po blamáži s odstávkou teplej vody pre časť vranovských domácností čaká na vedenie mesta Vranov nad Topľou druhé kolo. Zabezpečiť spolu s novým nájomcom spoločnosťou CEMED, s.r.o. tepelné hospodárstvo pre blížiacu sa vykurovaciu sezónu v prevádzkyschopnom stave.

Z toho dôvodu sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo správou konateľa CEMED, s.r.o. Jozefa Mihalčina a Inšpekčnou správou vypracovanou Technickou inšpekciou, a.s. Účet za prvé kolo opráv, či už do stavebnej časti na opravu striech alebo do opravy kotlov, zabezpečenia signalizačných zariadení a meracích zariadení je 184 700 eur (s DPH). Pôvodným plánom bolo vykryť túto investíciu z rezervného fondu, no po príležitosti získať návratnú bezúročnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR budú náklady financované z tejto pôžičky. „Ak bude treba, vyčleníme v priebehu septembra aj ďalšie finančné prostriedky, aby bolo tepelné hospodárstvo v prevádzkyschopnom stave. Súčasný prevádzkovateľ vyjadril obavy, či sa budú dať vykonať tieto opravy v adekvátnom čase, pretože mesto má zákonné postupy pri obstarávaní, vrátane určitých lehôt. Deklarovali sme, že celý proces sa budeme snažiť urýchliť. Aj kvôli tomu bolo dnešné zastupiteľstvo svojim spôsobom mimoriadne,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Jozef Mihalčin vysvetlil, že audit stavu tepelného hospodárstva rozdelil podľa priorít do troch etáp. Zároveň zdôraznil, že bude trvať na tom, aby opravy vykonávali iba certifikované firmy s referenciami, čím chce vylúčiť prípadné riziká, ktoré by mohli viesť k ďalším fatálnym následkom z pohľadu dodávky tepla počas vykurovacej sezóny. „V prvej fáze sa bavíme o opravách, ktoré sa mali urobiť už včera. Osem kotolní je len začiatok, ostáva nám ešte dvadsať objektov. Toto sú najvypuklejšie problémy, ktoré keby sme nezačali riešiť, nemohli by sme naštartovať tepelné hospodárstvo,“ reagoval J. Mihalčin.

Jednou z tém, o ktorú sa zaujímali aj poslanci, bola alternatíva odpájania sa bytových domov od centrálneho zdroja vykurovania s tým, že by si vybudovali vlastné individuálne kotolne. J. Ragan vysvetlil, že na najbližšie dva roky je takýto postup zablokovaný, pretože zmluva medzi mestom a CEMED, s.r.o. neumožňuje ani jednému z partnerov udeliť súhlas na odpájanie sa. „Určite by bolo dobré, aby boli ľudia v tomto období trpezliví. Európska únia a naša vláda pripravujú jednotlivé programy na čerpanie eurofondov. Pokiaľ by bolo možné zrekonštruovať tepelné hospodárstvo z týchto zdrojov, rozhodnutie potom bude také, že tepelné hospodárstvo bude prevádzkovať mesto. Za týchto okolností možno bude teplo z centrálnych rozvodov lačnejšie ako z malých kotolní,“ vysvetlil J. Ragan.

Mesto Vranov nad Topľou si chce finančné prostriedky, ktoré investuje do tepelného hospodárstva, vymáhať od spoločnosti TEAM ENERGO SK, s.r.o. V tejto súvislosti J. Ragan zdôraznil, že pri ďalšom postupe budú na mestskom úrade pri nastavovaní zmluvných vzťahov, ako aj kontrolných mechanizmov dôslednejší. „Ak sa bude robiť ďalšia súťaž, bude treba klásť väčší dôraz na textáciu zmluvy, na technické riešenia, na presné vymedzenie do čoho a ako sa bude investovať, aké sa prijmú technické riešenia…, aby sa nikto nemohol vyhovárať a zbytočne sme nemuseli hľadať vinníkov,“ pripomenul J. Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!