Prvá etapa sanačných prác v areáli Chemka Strážske je v Ošíparni ukončená

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Necelý mesiac od nástupu Záchrannej brigády HaZZ v Humennom a Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Jasove boli sudy s obsahom PCB látok a vedľajších produktov tvorených destilačnými zvyškami z výroby PCB z lokality „Ošipáreň“ odstránené a uložené v certifikovaných ADR kontajneroch.

Nebezpečnými látkami v tuhom aj kvapalnom skupenstve bolo celkovo naplnených 15 kontajnerov, pričom každý z nich dokázal poňať až 10 ton tohto odpadu. Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR ešte počas prebiehajúcich prác, v dôsledku vyliatia PCB látok a ich stuhnutia došlo k vytvoreniu rozmerného zlepenca, ktoré museli hasiči rozbíjať na menšie kusy pomocou zbíjacieho kladiva a krompáčov rozbíjať na menšie kusy. „Ukončením prvej etapy sanačných prác v Chemko Strážske sme výrazne znížili ohrozenie, ktoré nebezpečný odpad predstavoval pre obyvateľov východného Slovenska, rovnako ako záťaž na životné prostredie. Poďakovanie patrí najmä samotným vykonávateľom týchto mimoriadne náročných prác – príslušníkom Záchrannej brigády HaZZ v Humennom a pracovníkom Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Jasove. Rezort vnútra opäť ukázal, že jeho zložky sú schopné perfektnej a efektívnej kooperácie. Všetkým, ktorí na tomto projekte pracovali od prípravných prác až doposiaľ, úprimne ďakujem,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

V priebehu sanačných prác boli odborným dozorom zameraným na správnu a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami pracovníci KCHL CO v Jasove. Odber vzoriek s ich následnou analýzou prebiehal priamo v teréne, na základe toho bolo možné roztriediť a následne uskladniť nebezpečný odpad do jednotlivých ADR kontajnerov. Celkovo bolo odobraných 60 vzoriek, ktoré budú podrobené ďalším analýzam. „Medzi plastovými sudmi bolo aj osem sudov s vysokokoncentrovanou kyselinou chlórovodíkovou. Polovica tekutého objemu sudov preto musela byť odčerpaná a následne zasypaná vápencom kvôli neutralizácii. Rýchla analýza obsahu sudov bola možná vďaka mobilnému laboratóriu Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany Jasov, ktoré priebežne odoberalo vzorky. Vďaka ich súčinnosti mohli hasiči vykonávajúci sanačné práce prispôsobiť ochranné a pracovné prostriedky látkam, s ktorými prichádzajú do styku,“ vysvetlila Gabriela Tuchyňová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra SR.

Hasiči v súčasnosti upravujú vonkajší terén – prístupovú cestu a okolie Ošipárne do pôvodného stavu. Nasledovať bude kompletné uzavretie celého objektu Ošipárne. Po ukončení sanačných prác čaká zasahujúcich príslušníkov Záchrannej brigády HaZZ v Humennom a pracovníkov KCHL CO v Jasove opätovná zdravotná prehliadka vzhľadom na to, že prichádzali do kontaktu s nebezpečnými látkami.  „Hasiči pracovali vo veľmi vysokom tempe, napriek tomu, že vykonávané práce boli nielen fyzicky vyčerpávajúce, ale aj nebezpečné. Pre neprehľadnosť v tom, aké látky sa v jednotlivých sudoch nachádzajú, boli príslušníci neraz vystavení vysokým koncentráciám kyseliny chlorovodíkovej a iným škodlivým a nebezpečným látkam,“ ocenil prístup členov Záchrannej brigády HaZZ v Humennom jej veliteľ Marián Pouchan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!