Primátor J. Ragan sa obáva úplného zastavenia rozvojových aktivít

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Združenie miest a obcí vystavilo vláde SR symbolickú faktúru. Deficit vyčíslili na 285,8 mil. eur s dôvetkom, že mestá a obce nemôžu byť bankomatom pre štát.

Združenie miest a obcí Slovenska v reakcii na dlhodobo kritizovaný prístup vlády SR zvolalo mimoriadny snem. Jeho delegáti vyhlásili štrajkovú pohotovosť.

Symbolickým stiahnutím vlajky pred mestským úradom na pol žrde sa k tejto iniciatíve pripojilo aj mesto Vranov nad Topľou, čím takto reaguje na vládny návrh, ktorý výrazne zasiahne do rozpočtu každej samosprávy, ale aj na dlhodobý prístup štátu k mestám a obciam. „V prípade schválenia vládneho návrhu by mesto Vranov nad Topľou zaznamenalo pokles svojich príjmov, čo zapríčiní spomalenie alebo úplné zastavenie plánovaných rozvojových aktivít. Peniaze nám tak budú chýbať pri financovaní škôl a školských zariadení, pri opravách ciest a chodníkov, pri údržbe zelene, v oblasti kultúry, športu, ale aj v sociálnej oblasti,“ vysvetlil primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Ako dodal, tento krok štátu síce prinesie na jednej strane rodinám viac peňazí, ale zároveň pripomenul i druhú stranu mince – vyššie výdavky obyvateľov. „Samosprávy budú nútené aspoň časť výpadku svojich príjmov zabezpečiť napríklad formou navýšenia miestnych daní a poplatkov. Ale ani tento krok nezabráni poklesu kvality života obyvateľov miest a obcí,“ upozornil J. Ragan.

Delegáti mimoriadneho snemu členské mestá a obce vyzvali, aby zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Súčasťou ich výzvy je i to, aby prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy s tým, nech ostatné kompetencie financujú v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov. Odporúčaním je aj prerušenie, resp. obmedzenie komunikácie s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení mimoriadneho snemu ZMOS. „V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6.2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk,“ uvádza sa vo vyhlásení Združenia miest a obcí Slovenska.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!