Aplikácia SMART technológií a riešení v N. Hrušove má vizionársky príbeh

  • Obce
  • Dátum: 25.09.2022
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

FOTO: zmos.sk

Združenie miest a obcí Slovenska ocenilo na svojom 33. sneme obec Nižný Hrušov ako komunálneho lídra pre oblasť SMART. Oceneným riešením bolo zavlažovanie futbalového ihriska. Príbeh inteligentných inovácií v Nižnom Hrušove však presahuje rozmer hracej plochy v športovom areáli na Letnej.

SMART technológie majú prívlastok inteligentné. S využitím umelej inteligencie dokážu riadiť procesy tak, aby bol výsledok maximálne efektívny a s pridanou hodnotou. V Nižnom Hrušove sú tieto riešenia dnes neoddeliteľnou samozrejmosťou verejného života. Príklady pozitívnej praxe majú aj vizionársky charakter.

Akákoľvek snaha o vytvorenie podmienok pre hráčov na úrovni futbalových klubov vyzerá bez zavlažovania hracej plochy ako sizyfovská práca. V Nižnom Hrušove posunuli túto ambíciu o úroveň vyššie. Opis toho, ako museli v minulosti po ihrisku presúvať zavlažovacie zariadenie s hadicami, pôsobí pomerne archaicky. „V horúčavách, akých sme boli svedkami v tomto roku, si neviem predstaviť zavlažovať trávnik manuálne. Okrem toho, že by to bolo náročné, určite by sme ani nedosiahli efekt, ako sa nám to darí teraz,“ uviedol starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.

Systém dnes riadi na základe dát program automaticky. Zavlažovanie sa spúšťa ráno a večer podľa nastaveného harmonogramu. Zároveň kompetentné osoby dokážu do neho kedykoľvek vstúpiť prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne. Neopomenuteľnou výhodou je i to, že zalievanie sa vykonáva rovnomerne po celej ploche. „Ak však začne pršať alebo príde búrka, systém vďaka automatickým senzorom vyhodnotí prirodzené zrážky a zavlažovanie iniciatívne vypne,“ dodal J. Fenčák. Dodáme, že súčasťou ocenenie bol aj šek na 1 000 eur, ktoré samospráva investuje do futbalu. „Tieto finančné prostriedky využijeme na zaplatenie trénera pre našich mladých futbalistov v kategóriách prípravky, žiakov a dorastencov,“ vysvetlil J. Fenčák.

Pri SMART technológiách je dôležitá vízia. Riešením z tejto kategórie, predovšetkým v kontexte súčasnej energetickej krízy, je vykurovanie obecného úradu, kultúrneho domu, materskej, aj základnej školy, vrátane budovy na futbalovom štadióne, zostavou tepelných čerpadiel. „Naše tepelné čerpadlá sú účinné do -9°C, preto do tejto teploty nepotrebujeme žiadny plyn. V prvom roku po ich inštalácii sme ušetrili na spotrebe plynu 73%,“ referoval starosta N. Hrušova.

Systém je oveľa sofistikovanejší. Budovy sú rozdelené na sekcie, čo dovoľuje regulovať teplotu po vetvách. „Systém vie, kedy odchádzajú zamestnanci obecného úradu, kedy končí prevádzka pošty, materskej alebo základnej školy. Podľa toho časť, kde potrebujeme, aby bola vykurovaná, sa vykuruje a tam, kde to potrebné nie je, sa teplota zníži. Aj toto nám prináša ďalšiu úsporu,“ pripomenul J. Fenčák.

V Nižnom Hrušove sa však nespoliehajú len na technológie dostupné na trhu, ale sami sa iniciatívne podieľajú na vývoji inovácií. Príkladom je odpadové hospodárstvo a systém evidencie prostredníctvom QR kódov. „Na zmenách v odpadovom hospodárstve sme začali pracovať v roku 2015. V roku 2019 sme prešli na vlastný systém evidencie odpadu, ktorý nás stál 1 000 eur,“ dodal J. Fenčák.

Keď sa v obci rozhodli vydať na cestu, ktorou chceli naštartovať proces eliminovania množstva produkovaného komunálneho odpadu s paralelným zvýšením podielu separácie, ako prvú úlohu si určili definovať prístup a návyky domácnosti. Bez toho by totiž mohla samospráva len veľmi ťažko nastaviť komunikáciu s verejnosťou. S odporučením efektívnych zlepšení a motivačnými bonusmi. Práve tieto základné dáta, od ktorých sa mohla odraziť a odrazila sa, získala prostredníctvom výstupov z aplikovania QR-kódového systému. No neostalo iba pri tom. Dnes v Nižnom Hrušove vážia každú nádobu na zmesový odpad, preto obyvatelia platia len za to, čo vyprodukujú. Výsledok sa dostavil – produkcia komunálneho odpadu klesá, separácia stúpa „a domácnosti šetria na poplatku, dokonca sme niektorým na konci roka peniaze vracali,“ reagoval J. Fenčák, ktorý sa opäť a raz poďakoval zamestnancom obecného úradu, ako aj poslancom obecného zastupiteľstva, že týmto inováciám dali zelenú. Novým cieľom v Nižnom Hrušove je posunúť úroveň triedenia nad 60 percent. Táto ambícia predpokladá efektívnejšie nakladanie so stavebným a biologicky rozložiteľným odpadom. „Cez projekt sa nám podarilo získať nenávratný finančný príspevok na nákup novej techniky, vďaka ktorej budeme vo vlastnej réžii likvidovať biologicky rozložiteľný odpad na externom kompostovisku. Zároveň každá domácnosť dostane kompostér, čo tiež považujem za ďalší dôležitý krok v napredovaní v odpadovom hospodárstve,“ pripomenul J. Fenčák.

Ak sme v úvode písali o efektívnom manažmente pomocou SMART riešení, medzi také patrí v Nižnom Hrušove aplikácia, ktorá automaticky eviduje knihu jázd na obecných autách a tým odbremeňuje zamestnancov od fyzických papierovačiek. Občania zase oceňujú, že po uverejnení oznamu v obecnom rozhlase, do ktorého sú správy prednahrávané, im do polhodiny príde prostredníctvom sms krátky prepis hlásenia a zároveň v aplikácii V obraze majú k dispozícii všetky informácie uverejnené na obecnom webe. Poslednou novinkou je „Čašník pri stole“ v miestnom Hostinci. Vaša obsluha je od dnes vybavená objednávkovým tabletom. Objednávku si zadáte priamo pri stole cez čašníka a objednávku Vám donesieme na stôl. Platobný terminál je mobilný a platiť viete už priamo pri stole,“ citujeme z webe obce Nižný Hrušov.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!