Príbeh mŕtveho bezdomovca: Nádej pre ľudí bez domova vo Vranove existuje

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Nájdená mŕtvola muža vo Vranove nad Topľou otvorila otázku, ako spoločnosť dokáže vytvoriť minimálne zázemie a podmienky pre osoby bez domova počas nadchádzajúcej zimy.

Telo mŕtveho muža bolo nájdené v stredu – 30. novembra na Ondavskej ulici v odtokovom kanáli medzi rodinným domom a miestnou tržnicou. „Obhliadajúcim lekárom na mieste nálezu, ako aj nariadenou pitvou bolo cudzie zavinenie predbežne vylúčené,“ konštatoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.

Podľa štatistík Mestskej polície vo Vranove nad Topľou sa na území mesta pohybujú štyri osoby bez domova. Ako vysvetlil náčelník Peter Čečko, o ich situácii komunikuje s oddelením organizačným a sociálnych služieb, ako aj so samotnými bezdomovcami. „Uvedomujeme si, že začína byť mrazivo a teploty budú ešte klesať, preto situáciu monitorujeme a venujeme jej pozornosť. Osoby, ktoré sa pohybujú po meste a sú bez domova, presviedčame, aby neostávali na ulici, ale výsledok je ten, že našu pomoc odmietajú,“ reagoval náčelník Mestskej polície vo Vranove nad Topľou Peter Čečko.

Mesto Vranov nad Topľou má pre takéto osoby zriadený útulok, ktorý poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu a nevyhnutné ošatenie a obuv. Zároveň sú v ňom vytvorené podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne šatstva, či záujmovú činnosť. „V útulku platia základné pravidlá, ktoré však nie sú vždy ochotní dodržiavať. Keď sa s nimi o tom bavíme, povedia nám, že poplatok vo výške jedného eura na deň radšej ušetria na alkohol. Ľudsky nás mrzí, čo sa stalo, ale možno práve táto smutná udalosť bude výstrahou a ostatní sa nechajú presvedčiť, aby sa v útulku, ktorý kapacitne nie je vyťažený, ubytovali,“ opísal skúsenosti P. Čečko.

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v útulku je povinný podať do podateľne Mestského úradu vo Vranove nad Topľou žiadosť. K žiadosti je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie o priznaní dávky v hmotnej núdzi alebo právoplatné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní predčasného starobného, starobného alebo invalidného dôchodku. Rovnako je potrebné vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa (nie staršie ako jeden mesiac), vrátane potvrdenia o bezinfekčnosti. „Ak si uvedomíme, v akej situácii sú ľudia bez domova, ľudia na ulici, vybaviť všetky papierovačky pre nich môže byť odrádzajúce. Myslím si, že systém by sme mali nastaviť tak, aby im sociálni pracovníci pri vybavovaní žiadosti asistovali, čím by im celý proces uľahčili a takto reálne pomohli,“ uviedla poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou Ľudmila Škurlová.

Ako príklad ponúkla príbeh bezdomovca, ktorý prebýval na schodisku Katolíckeho kultúrneho domu vo Vranove nad Topľou a neskôr za lekárňou pri Troch medveďoch. Dnes je už tento muž ubytovaný v útulku. „Človek na ulici nemá internet, nevie na koho sa má obrátiť a to bol aj prípad tohto muža. No mal šťastie, že sa mu pomohlo s papiermi, aj s lekárskou prehliadkou a tiež bol za neho vyplatený mesačný poplatok. Dokonca sa pýtal, či by sa pre neho našla práca. Tento príklad by nás mal viesť k nádeji, že ak sa týmto ľuďom podá pomocná ruka s empatickým prístupom, nájdu v sebe motiváciu postaviť sa v rámci možností na vlastné nohy,“ dodala Ľ. Škurlová.

Zároveň adresovala výzvu, aby verejnosť nebola ľahostajná k osudu ľudí bez domova. „Ak sa nám v našej reštaurácii niekedy zvýšilo jedlo, odniesli sme ho ľuďom do útulku. Ale priznávam, nebolo to ani často a pravidelne. Až teraz som sa dozvedela, že jedlo si zabezpečujú sami. Ak by sa pridali aj ďalšie reštaurácie, vedeli by sme im takto pravidelne zabezpečiť teplú stravu. Som si istá, že ľudia by vedeli pomôcť aj s oblečením, či ďalšími potrebami. Len musíme o tom verejne hovoriť a nepochybujem, že spôsob ako pomôcť, sa nájde,“ dodala Ľ. Škurlová.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!