Pri organizácii začiatku školského roka môžu v MŠ JUH pomôcť aj rodičia

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V priebehu troch rokov preinvestovalo mesto Vranov nad Topľou v Materskej škole JUH 378 500 eur. Z vlastných finančných prostriedkov vyčlenila samospráva 198 500 eur a 180 000 eur získala z regionálneho príspevku.

Materská škola JUH má 45 rokov a zub čas sa podpísal aj na technickej kondícii budovy. V roku 2019 boli osadené nové okná, minulý rok sa, okrem iného, kompletne vymenila krytina na streche a celá budova sa zateplila.

Rekonštrukčné práce pokračovali i počas tohtoročných letných prázdnin, kedy sa opravy začali na obnovení šiestich miestností so sociálnymi zariadeniami, predsieňami a šatňami, či už na prízemí alebo na poschodí.

Práce pozostávajú z búracích prác, demontáže existujúcej sanity a zariadení, z vyrovnania stien a podláh, položenia nových dlažieb a obkladov, osadenia novej sanity s príslušenstvom, osadenia nových interiérových dverí vrátane ich dodávky a povrchovej úpravy stien omietkou. Súčasťou týchto stavebných prác sú vodoinštalačné práce, elektroinštalácie práce a ďalšie príslušné súvisiace práce, ako sú nátery a maľby stien. „Keďže do budovy tejto materskej školy sa žiadalo investovať, venujeme jej pozornosť už tri roky, počas ktorých sme vytvorili pre deti a učiteľky podmienky, aby sa tu cítili príjemne a zároveň aby sa splnili štandardy tak, aby boli priestory na úrovni aj z hygienického hľadiska,“ uviedol primátor Vranova na Topľou Ján Ragan.

Riaditeľka MŠ JUH Danka Hrubyová ocenila predovšetkým fakt, že napr. výmenou okien, zateplením budovy a opravou strechy došlo k úspore energií, čo kvitovala nielen z ekonomického, ale aj environmentálneho hľadiska. Napriek tomu, že materská škola prešla zásadnou rekonštrukciou, stále si vie predstaviť ďalšiu modernizáciu vnútorných priestorov. „Najväčšiu časť dňa prežijú deti v triede a v spálni. Ak by bola vôľa a naplnili by sa naše priania, bolo by pekné, keby sa práve tieto priestory dali zvýšením hygienického, estetického a bezpečnostného hľadiska do stavu vhodného na komfortnejšie využívanie,“ dodala riaditeľka MŠ JUH Danka Hrubyová.

Vo vzťahu k začiatku nového školského roka platí, že je pripravené zatiaľ zázemie k trom triedam. Momentálne prebiehajú práce v druhom pavilóne a rekonštrukcia tretieho je naplánovaná v septembri. Z toho dôvodu plánujú v MŠ v prvých dňoch deti spájať do spoločných tried. „S našimi zamestnancami, ako aj s rodičmi si budeme musieť dohodnúť systém prevádzky, aby sme deti, ktoré potrebujú byť najmä v materskej škole, mohli umiestniť. Ak by boli niektorí rodičia ochotní mať dieťa v materskej škole len dopoludnia alebo ho budú môcť nechať ešte určitý čas doma, veľmi nám to pri organizácii začiatku školského roka pomôže,“ vysvetlila D. Hrubyová.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!