Prešovský samosprávny kraj ocenil časopis študentov Gymnázia C. Daxnera

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prešovský samospráv kraj vyhodnotil súťaž stredoškolských časopisov. Ocenenia sa dostalo aj študentom Gymnázia Cyrila Daxnera do Vranove nad Topľou, ktorý vydávajú on line časopis GYMSURFER.

Do aktuálneho 8. ročníka novinárskej súťaže, ktorú vyhlasuje PSK v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove (RO SSN) a Krajskou knižnicou P.O. Hviezdoslava, sa tentoraz prihlásilo celkovo 16 stredoškolských časopisov z 9-ich okresov. Podujatie bolo opäť otvorené pre všetky typy stredných škôl v kraji a ich časopisy v printovej i elektronickej podobne za uplynulé dva školské roky 2019/2020 a 2020/2021.

Odborná porota udelila ocenenia v troch pásmach a špeciálne ocenenia. V striebornom pásme bol ocenený časopis GYMSURFER, ktorý vydávajú študenti Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou. Časopis vychádzal od roku 2005 v printovej verzii a od roku 2020 si ho môžu čitatelia prečítať v elektronickej verzii. Pod vedením Miroslavy Fuňákovej v ňom ako redaktori pôsobia študenti Patrik Kovka, Dominika Jakubová a Antónia Hricová. „Hoci išlo o nižšie počty prihlásených, po pauze spôsobenej pandémiou je to aj pochopiteľné, redakčné tímy sa nemohli priamo stretávať a pracovali na svojich časopisoch v zmenených podmienkach. Napriek tomu to nevzdali, tvorili a vydávali svoje periodiká a v nich priniesli veľa zaujímavých tém nielen zo života školy, ale aj miestneho života, reflektovali dianie okolo seba i veľké celospoločenské udalosti. A to je veľmi cenné a zaslúži si to náš obdiv,“ uviedol v rámci slávnostného vyhodnotenia predseda PSK Milan Majerský.

Okrem cenných rád a odporúčaní od skúsených novinárov získali redakčné tímy od hlavného garanta súťaže – Prešovského samosprávneho kraja vecné ceny, diplomy a najúspešnejšie štyri tituly i finančné príspevky na tvorbu stredoškolských časopisov.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!