Prešovská župa buduje slovenské Santiago de Compostela

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prešovský samosprávny kraj pracuje na vytvorení nových produktov pútnického turizmu. Ide o aktivity v rámci projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“), ktorým župa  sieťuje lokálnych aktérov i  partnerov slovensko – poľského pohraničia  s dôrazom na zvýšenie atraktivity regiónu. 

V rámci projektu podporeného z európskych  zdrojov sa v posledných troch rokoch dobudovala infraštruktúra na štyroch významných pútnických miestach v Levoči, Litmanovej, Ľutine a Gaboltove. Ide o základné prvky ako osvetlenie, ozvučenie, lavičky, altánky, sociálne zázemie  až po výstavbu pútnického domu v Litmanovej. Celkovo sa v týchto miestach preinvestovalo vyše 830 000 eur.

„Pri vytváraní Svätomariánskej púte sme sa inšpirovali najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela v Španielsku. Ide o vlajkový projekt PSK, ktorý má veľký potenciál. Najmä v rozvoji cestovného ruchu, čo prináša aj tvorbu nových pracovných miest. Keď však chceme urobiť zo Svetla z východu slovenské Santiago de Compostela, ktoré bude známe doma  i v zahraničí, nesmieme zaspať na vavrínoch,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Ako dodal, prešovská župa investičnými akciami na štyroch pútnických miestach v kraji nekončí. K dispozícii už má štúdiu realizovateľnosti, ktorá okrem analytickej časti definuje viacero potenciálnych duchovno-turistických produktov Svätomariánskej púte. Základom je pritom orientácia na zážitok, tematické prepojenie, ale aj podnikateľské zameranie. „Projektom sme sa utvrdili v tom, že pútnický turizmus má zmysel. Ľudia čoraz častejšie vyhľadávajú miesta, kde môžu obdivovať sakrálne pamiatky, a to nielen zvnútra, ale aj zvonku. Upravený areál s lavičkami im dáva možnosť stráviť na mieste viac času, nerušene si posedieť, prípadne sa poprechádzať. V Prešovskom kraji máme desiatky pútnických miest, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť. Chceme ich zviditeľniť, a tým aj obohatiť portfólio pútnických miest a záujemcom tak ponúknuť stále niečo nové. Naším zámerom je tiež motivovať turistov, aby si predĺžili svoj pobyt na pútnickom mieste, a podporili tak miestnych podnikateľov, lokálnych výrobcov a všeobecne domáci turizmus, uviedol v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

V najbližších mesiacoch by mohli byť implementované také produkty cestovného ruchu, ako napríklad  „72 hodín v Litmanovej“, „Po stopách Jána Pavla II“, či „Mariánske miesta bez hraníc“.

Zámerom je upriamiť pozornosť návštevníkov nielen na areály pútnických miest, ale aj na spoznávanie  pamätihodností, atrakcií i širšieho regiónu v ich okolí.  Trasy majú byť pritom schodné a atraktívne, označené symbolom Svätomariánskej púte.

Aktuálne projektový tím pracuje na prepojení lokálnych hráčov i marketingovej kampani, ktorá by nové produkty pútnického cestovného ruchu uviedla do života a propagovala medzi slovenskými i zahraničnými návštevníkmi.

Vlajkový projekt  Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) získal podporu v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. PSK ho realizuje spolu s 12-timi partnermi na slovensko-poľskom pohraničí.  Na realizáciu svojich aktivít získal kraj 2,1 milióna eur. Projekt je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Tá predstavuje najdlhšiu púť v Európe a vyzdvihuje kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k Mariánskym tradíciám.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!