Predseda PSK M. Majerský absolvoval pracovný výjazd v okrese Vranov nad Topľou

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský počas pracovného stretnutia s poslancami Zastupiteľstva PSK za okres Vranov nad Topľou navštívil Centrum sociálnej starostlivosti Ametyst v Tovarnom, Strednú odbornú školu drevársku, priestory vodného hradu v areáli gymnázia, Hornozemplínske osvetové stredisko a zároveň sa stretol s riaditeľmi organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Pre predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského to bol od jeho nástupu do funkcie župany prvý výjazd do niektorého z okresov, kde si komplexným spôsobom zmapoval situáciu. Po ukončení oficiálneho programu skonštatoval, že získal detailný prehľad o prioritách v okrese Vranov nad Topľou, ktoré si zaslúžia pozornosť samosprávneho kraja, ale aj štátu. „V prvom rade chcem oceniť prístup poslancov za okres Vranov nad Topľou, ktorí sa dali dohromady a vypracovali materiál, kde si určili top priority v oblasti sociálnej, kultúry, dopravy, cestovného ruchu, životného prostredia, či športu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

S iniciatívou vypracovať Strategický materiál rozvoja okresu Vranov nad Topľou pre roky 2017 – 2022 prišiel poslanec Peter Kocák. Ako vysvetlil, ešte po zvolení v novembri minulého roka oslovili riaditeľov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a ich podnety zapracovali do zoznamu priorít, ktoré by chceli v tomto funkčnom období zrealizovať. „Som rád, že sme na tomto materiáli spolupracovali všetci poslanci bez ohľadu na to, v ktorom zo štyroch poslaneckých klubov pôsobíme. Hoci priorít je viacero, všetky sú rovnocenné. Cieľom je, aby sme do nášho okresu získali čo najviac investícií. Nemôžem povedať, že by sa v minulosti nič neurobilo, ale pravdou je aj to, že Vranov nad Topľou bol v porovnaní s inými regiónmi poddimenzovaný,“ pripomenul poslanec PSK Peter Kocák.

Na ostatnom 29. Sneme Združenia miest a obcí vranovského regiónu požiadal starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák Radu ZMOVR, aby vytvorila podmienky a priestor na intenzívnejší dialóg s predsedom PSK Milanom Majerským, ktorý v piatok potvrdil, že práve komunikácia s primátormi a starostami bude jedným z pilierov pri výkone jeho mandátu. „Áno, máme v pláne stretnúť sa po jednotlivých okresoch so všetkými primátormi a starostami. Na tieto stretnutia budú so mnou chodiť vedúci odboru sociálnych vecí, vedúci odboru kultúry, vedúci odboru zdravotníctva a riaditeľ Správy a údržby ciest. Práve z týchto oblastí dostávame od zástupcov miestnej samosprávy, pri rôznych príležitostiach, najviac otázok, preto im budeme venovať aj adekvátnu pozornosť,“ prisľúbil M. Majerský.

Na záver pracovného výjazdu do okresu Vranov nad Topľou navštívil M. Majerský predstavenie folklórneho súboru Vranovčan ZBO†HOM spojeného s krstom CD s piesňami z tohto emotívneho tanečného divadla, s ktorým sa FS predstavil aj vo finále šou Zem spieva. „Na konci predstavenia hovoríme, že slovom „zbohom“ len končíme tému, ktorú spracovávame. So županom M. Majerským si určite povieme „dovidenia“, pričom verím, že aj dnešné stretnutie nám len dopomôže k tomu, že ak kedykoľvek zaklopeme na jeho dvere, bude nám otvorené,“ odpovedal P. Kocák s úsmevom na otázku, akým pozdravom sa budú s M. Majerským lúčiť.
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!