Predseda NR SR B. Kollár poďakoval za odvahu pri likvidovaní PCB v Chemku

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár sa na pracovnom rokovaní stretol so zástupcami organizácií, ktoré sa významným spôsobom podieľajú na odstraňovaní toxického odpadu z areálu Chemka Strážske. O ukončení prvej etapy sanačných prác v lokalite Ošípareň informovalo Ministerstvo vnútra SR v utorok.

Predseda parlamentu Boris Kollár počas pracovného stretnutia vyzdvihol skvelú prácu, ktorú preukazujú odborníci a profesionálni hasiči pri odstraňovaní tohto nebezpečného toxického odpadu z lokality Chemko Strážske. Ako zdôraznil, toxické zamorenie v tzv. trojuholníku smrti medzi mestami Humenné, Vranov nad Topľou a Michalovce v kombinácii s nedostatkom pracovných príležitosti, bolo jednou z príčin odchodu hlavne mladých ľudí mimo oblasť Zemplína, ktorá bola v minulosti dôležitým centrom poľnohospodárskej produkcie, priemyslu a centrom oddychu nielen Slovákov, ale aj Čechov na neďalekej Zemplínskej Šírave. ,,Patrí vám veľké ďakujem za vašu prácu a odvahu, ktorú preukazujete pri likvidácii nebezpečných toxických odpadov z areálu Chemka, ktoré už viac ako 37 rokov od ukončenia výroby PCB v bývalom štátnom podniku ohrozujú zdravie rodín žijúcich v okolí mesta Strážske,“ uviedol predseda NR SR Boris Kollár na úvod stretnutia so zástupcami Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom, špecialistiek Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany z Jasova a zástupcu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorí sa bezprostredne podieľajú na likvidácii PCB v Strážskom.

Predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta pripomenul, že keď v decembri 2020 zvolal jeho mimoriadne zasadnutie za účasti starostov obcí priamo dotknutých environmentálnou záťažou z okolia Strážskeho a štyroch ministerstiev, ktoré sa majú podieľať na dekontaminácii Zemplína od PCB, robil to v presvedčení, že nebezpečná situácia v okolí Strážskeho bude o chvíľu minulosťou. „Som rád, že tento proces sa aj vďaka členom výboru a ostatným poslancom NR SR, aktivite miestnych starostov, ale aj poslanca PSK začína napĺňať v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR,“ konštatoval poslanec NR SR a predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta.

Areál Chemka Strážske však nie je jediným svedectvom priemyselného dedičstva. V programovom vyhlásení sa vláda SR rovnako zaviazala k prijatiu riešenia v prípade Odkaliska Poša, čo si uvedomuje aj Boris Kollár, preto zdôraznil, že podporí všetky aktivity, od dôslednej analýzy až po jeho dekontamináciu. „Chcem vás ubezpečiť, že spolu so všetkými poslancami NR SR za hnutie SME RODINA a v spolupráci so zodpovednými ministerstvami urobíme maximum, aby sa aj tento problém, ktorý bezprostredne ohrozuje zdravie a životy ľudí, vyriešil,“ prisľúbil B. Kollár.

Za humenských hasičov a špecialistky z jasovského KCHL CO sa za prijatie predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi poďakoval Ladislav Štibrányi z fakulty CHPT STU Bratislava, ktorý v tejto súvislosti vyslovil prosbu a presvedčenie, že NR SR bude prijímať také legislatívne opatrenia, ktoré už nedovolia, aby vznikli takéto nebezpečné environmentálne záťaže. Zároveň prisľúbil, že v Strážskom budú pokračovať dovtedy, pokiaľ im to bude umožnené a pokiaľ nebudú na Zemplíne vytvorené podmienky pre zdravý a plnohodnotný život a produkciu zdravých potravín dôležitej poľnohospodárskej lokality Slovenska.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!