Poznáme víťazov okresného kola Olympiády z anglického a nemeckého jazyka

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadalo okresné kolo 33. ročníka Olympiády z anglického a nemeckého jazyka kategórie 1A a 1B.

Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo šestnásť žiakov z ôsmich škôl vranovského okresu, v kategórii 1A osem žiakov a v kategórii 1B tiež osem žiakov. Súťaž pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej.

Olympiády z nemeckého jazyka sa zúčastnili trinásti žiaci z okresov Vranov nad Topľou, Humenné a Snina. Dodáme, že absolvovať museli dve časti – písomnú (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) a ústnu (vizuálny podnet a ústna produkcia).

Olympiáda v anglickom jazyku:

Odborná porota

Predseda komisie: Mgr. Gabriela Borošová – učiteľka ZŠ Juh,

Členovia komisie: Mgr. Zuzana Mičejová – učiteľka ZŠ Sídlisko II, Mgr. Milan Tracik – učiteľ ZŠ Bernolákova.

Umiestnenie súťažiacich v kategórii 1A:

1. miesto Damián Tkáč – ZŠ Juh

2. miesto Zuzana Jakubčinová – ZŠ Sídlisko II

3. miesto Zora Borošová – ZŠ Bernolákova

Umiestnenie súťažiacich v kategórii 1B:

1. miesto Peter Bednár – ZŠ Bystré

2. miesto Monika Garlathyová – ZŠ Bernolákova

3. miesto Tomáš Balický – ZŠ Juh

***

Olympiáda z nemeckého jazyka

Odborná porota

Predseda komisie: PhDr. Mária Radvanská – učiteľka ZŠ Bernolákova,

Členky komisie: Mgr. Andrea Ivanová – učiteľka ZŠ Sídlisko II, Mgr. Eva Lešková –  učiteľka ZŠ Bystré.

Umiestnenie súťažiacich v kategórii 1A:

1. miesto Mária Marenčínová – ZŠ Bystré

2. miesto Elena Mišková – Gymnázium Snina

3. miesto Aneta Smolková – ZŠ Pugačevova Humenné

Umiestnenie súťažiacich v kategórii 1B:

1. miesto Daniela Marenčínová – ZŠ Bystré

2. a 3. miesto Matúš Dudaščík – ZŠ Bernolákova, Dmytrii Shushko – ZŠ Hanušovce nad Topľou.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!