POUPRATUJME VRANOV: Rukávy vyhrnú športovci, školy, tretí sektor, firmy

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Podujatie s environmentálnym, dobrovoľníckym a komunitným podtónom Poupratujme Vranov sa bude konať piatykrát. Vranovčania si „vyhrnú rukávy“ 28. mája.

Cieľom podujatia Poupratujme Vranov je zapojiť obyvateľov mesta – dobrovoľníkov do jarného upratovania verejných priestranstiev a oddychových zón mesta. Viac informácií o podujatí, ako aj vrecia na vyzbieraný odpad, získa verejnosť u svojho bytového dôverníka alebo na telefónnych číslach zverejnených na info plagáte. „Už tradične sú do podujatia zapojené aj organizácie, či školy pôsobiace na území mesta, ktorých členovia, či žiaci, postupne vyčistia Náučný lesnícky chodník na Lúčnej, oddychovú zónu na Dobrianskeho ulici, okolie nákupných centier a podobne,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Mesto Vranov nad Topľou organizuje podujatie Poupratujme Vranov v spolupráci s Mestským športovým klubom, Mestským futbalovým klubom, HC Bulls, 1. oddielom Lipy Vranov nad Topľou, OZ Vranovské vydry, OZ Ľadoborci, SBD Vranov nad Topľou, Byterm Vranov s.r.o., Správcovskou účtovnou spoločnosťou, Gymnáziom Dr. Cyrila Daxnera, Obchodnou Akadémiou, Strednou odbornou školou a Cirkevnou spojenou školou.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!