Poslanec M. Buzáš navrhol zrušiť a presunúť MsZ, kolegovia ho nepodporili

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Rokovania Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou sa zúčastnilo 17 z 25 poslancov. Martin Buzáš ho navrhol zrušiť a rokovať o týždeň formou on line. Kolegovia ho nepodporili.

Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan otvoril štvrtkové rokovanie mestského zastupiteľstva konštatovaním, že epidemiologická situácia v okrese je veľmi vážna, čo sa podpísalo aj pod neúčasť viacerých poslancov, či už kvôli tomu, že sú v karanténe alebo z preventívnych dôvodov. V tejto súvislosti neboli prítomní priamo v zasadačke ani vedúci oddelení, ale sledovali priamy prenos z rokovania a v prípade potreby boli k dispozícii odpovedať na otázky zastupiteľstva.

Hoci mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné, poslanec Martin Buzáš navrhol vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu pandémie a neprítomnosť viacerých poslancov kvôli obavám o COVID-19 zrušiť štvrtkové rokovanie a presunúť ho do on line formy o týždeň. Zároveň požiadal, aby mesto k tomu zabezpečilo potrebné technické náležitosti. „Ideme riešiť veľmi dôležitú otázku, a nielen jednu. Poslanci, ktorí tú nie sú, tu nie sú kvôli tomu, že nechceli prísť, ale boja sa tu prísť. Ideme schvaľovať úpravu rozpočtu vo výške 241 tis. eur a myslím si, že aj oni majú právo sa k tomu vyjadriť,“ vysvetľoval Martin Buzáš.

Ako uviedol J. Ragan, on line rokovaniu sa v princípe nebráni, ale zároveň dodal, že v priebehu týždňa by ho pripraviť nestihli. Tiež predpokladá, že by si to žiadalo aj diskusiu medzi poslancami, či by boli vôbec ochotní takto rokovať. „V priebehu najbližších týždňov sa tým môžeme zaoberať a odkomunikovať to s poslancami, či by mali záujem rokovať takouto formou. Nie každý je technický vybavený, resp. niečo podobné sme riešili v zastupiteľstve samosprávneho kraja, ktorý však všetkým poslancom zakúpil notebooky a zariadil potrebný softvér. Môžeme sa tomu do budúcnosti venovať, no myslím si, že v tejto chvíli na to nie sme pripravení,“ reagoval J. Ragan.

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa riadi rokovacím poriadkom, podľa ktorého je MsZ spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. „V prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania mestského zastupiteľstva, zvolá primátor nové zasadnutie. Ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, preruší primátor zasadnutie mestského zastupiteľstva a do 7 dní zvolá zasadnutie na prerokovanie zostávajúceho programu,“ citujeme z Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!