Poľovníci z vranovského okresu vystavili na prehliadke 569 trofejí

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou usporiadala v Centre voľného času prehliadku s hodnotiacou časťou trofejí.

SÚVISIACI ČLÁNOK:
Štefan Burda predviedol pri záchrane srnca kus poľovníckeho umenia

Na chovateľskú prehliadku bolo predložených 163 trofejí jeleňa, 294 trofejí srnca, 12 trofejí daniela, 86 trofejí diviaka, 11 trofejí jazveca, 2 trofeje psíka medvedikovíteho a 1 trofej líšky.
 

FOTO: Mgr. Andrea Kerestešová
 
Obvodná hodnotiaca komisia posúdila ako trofeje na udelenie medaily:
 
Jeleň: 21 medailových trofejí (najsilnejšia trofej, lovec: Matúš Malý, PZ – Stavenec Vyšný Žipov, vek 11 rokov, 211,63 bodov CIC, zlatá medaila).
 

FOTO: Mgr. Andrea Kerestešová
 
Srnec: 16 medailových trofejí (najsilnejšia trofej, lovec: Antónia Čandiková, PZ – Drina Jusková Voľa, vek 5 rokov, 144,50 bodov CIC, zlatá medaila).
 

FOTO: Mgr. Andrea Kerestešová 
 
Diviak: 15 medailových trofejí (najsilnejšia trofej, lovec: Marián Beňo, PZ – Kopov Merník, vek 7 rokov, 121,95 bodov CIC, zlatá medaila).
 

FOTO: Mgr. Andrea Kerestešová
 
Jazvec: 7 medailových trofejí ( najsilnejšia trofej, lovec: Ján Mikulášik ml., PZ – Lipiny Hanušovce nad Topľou, vek 5 rokov, 23,67 bodov CIC, zlatá medaila).
 
Keďže v rámci prijatých opatrení proti šíreniu afrického moru u diviačej zveri prebieha jej intenzívny lov, za poľovnícku sezónu 2019/2020 sa ulovilo v našom okrese 1128 kusov, čo predstavuje v okrese Vranov nad Topľou historicky najvyšší lov.
 
Dodáme, že vzhľadom na situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19 nebolo možné sprístupniť prehliadku pre širokú verejnosť.
 
Redakciu informoval Slavomír Keresteš, tajomník Obvodnej poľovníckej komory vo Vranove nad Topľou. 
 

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!