Poľovníci vyhodnocovali trofeje, aj detské výtvarné práce

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V priebehu piatich dní usporiadala Obvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia vo Vranove nad Topľou chovateľskú prehliadku trofejí, ktorá sa konala v priestoroch centra voľného času.

Obvodná hodnotiaca komisia posúdila 213 jeleních, 327 srnčích, 23 dančích, 24 diviačích, 2 muflonie a 16 trofejí jazveca.

Jeleň lesný 28 medailových trofejí, daniel škvrnitý 3 medailové trofeje, srnec lesný 11 medailových trofejí, diviak lesný 1 medailová trofej a jazvec lesný 8 medailových trofejí.

Najsilnejšia trofej jeleňa: 210,05 bodov CIC (zlatá medaila) lovec J. Volkay, PO Hubertlov Cabov.

Najsilnejšia trofej daniela: 201,10 bodov CIC (zlatá medaila) lovec Ján Čandik, PZ Vlčia hora Nižný Hrušov.

Najsilnejšia trofej srnca: 146,67 bodov CIC (zlatá medaila) lovec Viliam Hlad PZ Topľa Soľ.

Najsilnejšia trofej diviaka: 111,25 bodov CiC (bronzová medaila) lovec Blažej Baran ml. Lesy OZ Vihorlat.

Najsilnejšia trofej jazveca: 23,30 bodov CIC (zlatá medaila) lovec Igor Sopoliga ml. PZ Topľa Bystré.

Súčasťou chovateľskej prehliadky bola aj výtvarná súťaž „Lesná zver očami deti“:

Ocenené práce:

Kategória MŠ:

1. cena Lara Karpačová, MŠ Okulka, „Diviak na prechádzke“

2. cena Anna Berešová, MŠ Kukučínová, „ Jeleň a jeho priatelia“

3. cena Emma Ivanová, MŠ Juh, „Medveď Ťarbalaba“

Kategória ZŠ 1.-2. ročník:

1. cena Zoe Brečková, ZŠ Lúčna, „Lesní kamaráti“

2. cena Júlia Hajníková, ZŠ Sídlisko II, „Podvečer lesa“

3. cena Klára Lojanová, Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou

Kategória ZŠ 3.-4. ročník:

1. cena Gabriela Tamášová, ZŠ Lúčna, „Jeleň lesný“

2. cena Evka Bila, ZŠ Soľ, „Srnec“

3. cena Ella Veliká, ZŠ Bernoláková, „Západ slnka v lese“

FOTO: Juraj Homza

Text: Slavomír Keresteš


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!