Poľovníci si prevzali ocenenia za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V priestoroch reštaurácie Kondor v Zámutove sa v utorok – 14. septembra konala Okresná rada Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu.

Jedným z bodov programu bolo aj odovzdávania poľovníckych vyznamenaní za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku.

Okresná organizácia SPZ a Obvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou želajú oceneným pevné zdravie a veľa pozitívnej energie pri zveľaďovaní a propagácií slovenského poľovníctva.

Zlatou medailou boli ocenení Ing. Peter Suchár – PZ Priehrada Žalobín, Štefan Vancík – PZ Kopany Skrabské a Milan Madura – PZ Kopov Merník.

Striebornú medailu získali Jozef Eštok – PZ Kopany Skrabské, Jozef Ravas – PZ Topľa Bystré, Štefan Mičko – PZ Topľa Bystré, Eduard Ivanov – PZ Čičva Sedliská a Ján Mihok – PZ Drina Jusková Voľa.

Bronzovú medailu si prevzali Juraj Hudák – PZ Drina Jusková Voľa, Ján Štefanovský – PZ Barancová Dlhé Klčovo, Mgr. Slavomír Šofranko – PZ Vysoká Medzianky, Andrej Rozkoš – PZ Lipiny Hanušovce nad Topľou, Michal Lupčo – PZ Topľa Soľ, Miroslav Revák – PZ Stikovica Holčíkovce, Vladimír Putorák – PZ Drina Jusková Voľa, Peter Bačišin – PZ Topľa Soľ, Ing. Peter Ščerba – PZ – Lipová Komárany, Jozef Vozňák – PZ Dubník Čičava, Ing. Ondrej Bilec – PZ Dubník Čičava a Peter Čura – PZ Lipiny Hanušovce nad Topľou.

FOTO: Slavomír Keresteš

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!