POLONINY: Starinu a bývalú obec Ruské spája 14 km vynovených cyklotrás

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Cyklisti sa tešia z opravených cyklotrás v Poloninách. Medzi Starinou a bývalou obcou Ruské prešlo rekonštrukciou vyše 14 kilometrov cyklistických ciest, ale aj sedem mostov a niekoľko desiatok priepustov.

Starinu a bývalú obec Ruské spája 14,3 kilometrov zrekonštruovaných cyklistických ciest. Po vyše roku intenzívnych stavebných prác, ktoré realizovala firma Swietelsky–Slovakia, už slúžia cyklistickej verejnosti. Vyžiadali si celkovú investíciu 7,4 mil. eur, kde zdroje z programu IROP predstavujú 5,7 mil. eur a prešovskej krajskej samosprávy sú na úrovni 1,7 mil. eur.

„Dnes je to o vyše 14 kilometrovom hotovom úseku zo Stariny po Ruské, ktorý sa napája na cyklotrasu vybudovanú štátnymi lesmi a smerujúcu až na poľskú stranu na Ruské Sedlo, čo nám umožňuje naozaj krásne cyklistické vyžitie. No nie je to všetko, už v blízkej dobe to bude o nových vybudovaných či dobudovaných cyklotrasách aj v smere na Stakčín a medzi Uličom a Uličským Krivým. Celkovo tak v rámci cyklookruhu Poloniny trail hovoríme už o 26 kilometroch, čo je približne jedna tretina nášho projektu, a to je už naozaj fantastické číslo,“ vyjadril sa počas odovzdania zrekonštruovaných cyklotrás do užívania cyklistom predseda PSK Milan Majerský.

V časti Starina a Ruské sa stavebné činnosti zamerali na odstránenie pôvodnej asfaltobetónovej vozovky, ktorá bola rozpadnutá a na viacerých miestach mala nefunkčné odvodnenie, chýbajúce bezpečnostné zariadenia i nespevnené krajnice. Účelová cesta v dĺžke 14,35 km sa komplexne zrekonštruovala.

Obnovou prešli aj jednotlivé mosty v úseku, presnejšie tri vedúce cez rieku Cirocha, ponad dva miestne potoky a po jednom premostení ponad Lukov a Záhradný potok. Rekonštrukcia sa týkala tiež 63 priepustov a dláždeného rigolu. Vynovili sa tu zvodidlá a drevené zábradlie a na takmer 13 kilometroch sa prečistili priekopy.

Cieľom projektu bolo vytvoriť nové možnosti dopravy pre cyklistov a ich dostupnosti k základným sociálnym službám, občianskej vybavenosti a tiež pre voľnočasové aktivity návštevníkov blízkeho Národného parku Poloniny. Cieľom je vytvoriť komplex služieb – preto kraj okrem projektu Poloniny trail začal aj s opravou ciest, budovaním ubytovacích kapacít či projektom Greenhealth, ktorým chcem sprístupniť lokality regiónu a vybudovať z neho turisticky atraktívne prostredie.

„Cyklisti postupne prichádzajú obdivovať naše krásne Poloniny a tunajšiu prírodnú scenériu na dvoch kolesách. Keď spojíme národný park s okresným mestom Snina, bude to jedno krásne cyklistické dielo, ktoré do tohto kúta nášho kraja celkom určite pritiahne ešte väčšie množstvo aj zahraničných turistov. Pomôže to cestovnému ruchu aj ľuďom, ktorí tu žijú, pretože im to prinesie nové pracovné možnosti čo sa týka ubytovacích alebo stravovacích možností,“ doplnil M. Majerský.

Pred dokončením sú ďalšie úseky v rámci Poloniny trail.  Kraj v smere na Stakčín buduje osem kilometrov nových cyklotrás, cyklistickú lavičku, tri cyklolávky, cyklistický podchod, oporné múry aj klenbový priepust v rozpočte 4,4 mil. eur. Medzi Uličom a Uličským Krivým realizuje práce na dobudovaní cyklocestičky v dĺžke 3,5 km a taktiež realizuje novú cyklolávku, altánok a klenbový priepust z oceľovej konštrukcie, to všetko v investičnom náklade vyše 1,6 mil. eur.

„V pláne je aj obnova poloninských cykloúsekov v celkovej dĺžke takmer 38 km. Týka sa 1,85 km úseku smerom na Sninu, 16,8 kilometrov v časti Ulič-Brezovec-Kalná Roztoka, 0,5 km v smere na Uličské Krivé, ale tiež 18,4 km úseku Runina-Ruský Potok, Ruský Potok-Uličské Krivé, Kalná Roztoka-Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka-Stakčín,“ vymenovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jele

***

Poloniny trail je unikátny projekt realizovaný v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions v  spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou, ktorý je zameraný na vybudovanie cyklookruhu v dĺžke 74 km. S prepojením na susedné Poľsko a Ukrajinu by mal mať celkovo až96 km a na slovenskej strane prechádzať katastrami obcí Stakčín, Runina, Ruský Potok, Uličské Krivé, Ulič, Brezovec, Ruská Volová, Kalná Roztoka, Stakčínska Roztoka. Jeho súčasťou tiež má byť desať cykloodpočívadiel a štyri vyhliadkové veže. Cieľom projektuje zvýšiť v lokalite Národného parku Poloniny záujem o cestovný ruch.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!