Polícia prosí o pomoc pre rodinu zosnulého kolegu zo Slovenskej Kajne

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Keď pred časom nečakane a bez rozlúčky navždy odišiel ppráp. Mgr. Ján Jakubov, ostala po ňom manželka a dve malé deti. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove sa rozhodlo osloviť verejnosť s prosbou o finančnú pomoc pre rodinu zosnulého kolegu.

Ppráp. Mgr. Ján Jakubov bol služobne zaradený ako referent s územnou a objektovou zodpovednosťou Obvodného oddelenia PZ Slovenská Kajňa. Verejnosť môže finančne prispieť a pomôcť jeho rodine do 31. júla 2022 na účet – SK66 7500 0000 0040 3068 9134.

„Chceli by sme upriamiť pozornosť na ľudí, ktorí stratili ďaleko viac než my, stratili milujúceho ocka, s ktorým mali určite plány na desiatky rokov, stratili manžela, ktorý sa viac už domov nevráti. Píšeme o Jankovej manželke Zuzke, 5-ročnom synčekovi Adamkovi a 3-ročnej dcérke Kristínke. Touto cestou by sme vás všetkých chceli požiadať o gesto spolupatričnosti a ľudskosti. Spojme všetky naše sily a pomôžme tejto mladej žene, ktorá zostala so synčekom a dcérkou zo dňa na deň sama. Veľkú bolesť zo straty zmierniť nedokážeme, no uľahčiť jej každodenné starosti určite môžeme,“ citujeme z výzvy KR PZ v Prešove zverejnenej na FB profile Polícia SR – Prešovský kraj.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!