Poďakovanie internému oddeleniu Nemocnice Svet Zdravia Vranov nad Topľou

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
FOTO: procare.sk

Keď zdravotný stav prinúti niekoho stráviť niekoľko dní na nemocničnom lôžku, dokáže práve v takejto chvíli ešte viac oceniť, ak sa stretne nielen s erudovaným prístupom kolektívu konkrétneho oddelenia, ale váži si tiež empatiu a s ňou spojený ľudský prístup.

Takúto pozitívnu skúsenosť mala počas svojej hospitalizácie Marta Hlavatá na oddelení vnútorného lekárstva (internom oddelení) Nemocnice Svet zdravia vo Vranove nad Topľou, ktorá by sa aj touto cestou chcela poďakovať za starostlivosť, akej sa jej dostalo.

„Chcela by som sa prostredníctvom vašich novín poďakovať pánovi primárovi interného oddelenia MUDr. Jurajovi Baranovi za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie na jeho oddelení. Veľké ĎAKUJEM patrí aj všetkým lekárom a sestrám a všetkým zdravotníckym pracovníkom. S pozdravom vďačná pacientka Marta Hlavatá.“

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!