Participatívny rozpočet: V okrese Vranov uspela v hlasovaní S. Polianka

  • Obce
  • Dátum: 28.04.2022
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prešovský samosprávny kraj v tomto roku prvýkrát vyhlásil Výzvu Participatívny rozpočet a do rozdelenia časti verejných financií zapojil verejnosť. Obyvatelia kraja o úspešných projektoch z okresov rozhodovali v SMS hlasovaní, v rámci ktorého župa prijala 12 998 hlasov.

Prešovský samosprávny kraj vyčlenil na dotácie v rámci Participatívneho rozpočtu sumu vo výške 130-tisíc eur. O podporu sa mohli uchádzať menšie komunitné projekty organizácií, združení a cirkví na území PSK zamerané na inováciu jestvujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby vo verejnom priestore, či na revitalizáciu týchto priestorov a ich komunitnú infraštruktúru.

Do rozhodovania, ktoré projekty z jednotlivých okresov budú podporené zhodne sumou 10-tisíc eur bola prostredníctvom SMS hlasovania priamo zapojená široká verejnosť. Hlasovanie prebiehalo za konkrétne projekty v rámci každého okresu PSK samostatne.

„Z tejto našej grantovej novinky mám úprimnú radosť, pretože je to ďalší krok k tomu, ako byť bližšie k obyvateľom našich okresov a umožniť im aktívne sa zapojiť do vecí verejných a tým do zveľadenia a zatraktívnenia svojich miest a obcí. Spoločne sme tak dali zelenú novým zaujímavým a zmysluplným verejnoprospešným projektom, ktoré sú o ľuďoch a pre ľudí,“ vyjadril sa k vyhláseniu novej výzvy predseda PSK Milan Majerský.

V okrese Vranov nad Topľou uspela obec Sečovská Polianka, ktorá sa prihlásila s projektom revitalizácie Stankovskej ul., kde už miestna samospráva začala s budovaním chodníka o dĺžke 550 metrov. Z vlastných finančných prostriedkov vyčlenila na tento účel 141 000 eur.

Chodník smerom na Stankovce bol síce v minulosti plánovaný, ale nikdy vybudovaný nebol. Keď sme sa rozhodli pre túto investičnú akciu, chceme si už dať záležať na celkovej vizualizácii s dôrazom na detaily. Medzi chodníkom a rodinnými domami vznikne zelený priestor, ktorý by sme radi skrášlili. Naplánovanú máme výsadbu kvetín, okrasných kríkov a osadenie deviatich kusov drevených lavičiek, vďaka čomu by sme celej ulici dali nový ráz,“ uviedol starosta Sečovskej Polianky Michal Urban.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!