Parlament rozhodol o Okresnom súde so sídlom vo Vranove nad Topľou

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Okresný súd Vranov nad Topľou ostane zachovaný. Pôvodná verzia vládneho návrhu zákona o zriadení správnych súdov bola zmenená na základe pozmeňovacieho návrhu poslanca Michala Luciaka.

Téma zrušenia Okresného súdu vo Vranove nad Topľou zarezonovala prvýkrát v jeseni minulého roka. Hoci prvá verzia súdnej mapy počítala s Okresným súdom vo Vranove nad Topľou, ktorý mal vytvoriť súdny obvod s okresom Stropkov, neskôr to neplatilo. Víziou ministerstva spravodlivosti bolo vytvoriť súdny obvod pre okresy Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov nad Topľou so sídlom Okresného súdu v Humennom. Aj vládny návrh predložený na rokovanie Národnej rady SR tento týždeň predpokladal, že vo Vranove nad Topľou bude iba jeho pracovisko.

Plán – Hornozemplínsky región

Podľa materiálu vypracovaného Analytickým centrom Ministerstva spravodlivosti SR by vranovský okresný súd nebol dostatočne veľkým na splnenie požiadaviek špecializácie sudcov. „Túto situáciu navrhujeme riešiť zlúčením s Okresným súdom Humenné. Vznikne tým nový obvod, ktorý približne zodpovedá Hornozemplínskemu regiónu cestovného ruchu. Mesto Humenné vychádza ako vhodnejšie zo všetkých skúmaných parametrov,“ citujeme z oficiálneho materiálu.

Nesúhlas ZMOVR

S návrhom súdnej mapy, v ktorej nefiguroval Okresný súd so sídlom vo Vranove nad Topľou, nesúhlasila ani miestna samospráva. Pre Združenie miest a obcí vranovského regiónu bola táto vízia neprijateľná. Fakt, že cez pozmeňovací poslanecký návrh došlo k zmene, definoval tajomník ZMOVR Ján Fenčák ako kľúčový úspech. A to z dvoch uhlov pohľadu. „Myslím si, že je to signál pre občanov, že ak sa samospráva do niečo zapojí, bojuje do poslednej chvíle. Som rád, že aj vďaka angažovanosti ZMOS-u, primátorov a starostov, sa podarilo zákonodarcov presvedčiť, že vďaka svojej histórii, počtu sudcov a pri splnení ostatných kritérií nastavených v reforme patrí sídlo okresného súdu do Vranova nad Topľou,“ reagoval tajomník Združenia miest a obcí vranovského regiónu Ján Fenčák, ktorý sa poďakoval všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby ostal Okresný súd Vranov nad Topľou zachovaný.

V hre nemocnica

Hlavným argumentom samosprávy bolo, aby obyvatelia vranovského okresu mali prístup k vybavovaniu súdnych záležitostí bez toho, aby museli cestovať na súdy do iných miest. „Za dôležité rovnako považujem aj to, že sa konečne podarilo zastaviť trend rušenia štátnych inštitúcií z nášho okresu,“ zdôraznil J. Fenčák a vzápätí pripomenul, že ďalšou zásadnou témou pre samosprávu je zachovanie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti vo vranovskej nemocnici. „Mrzí nás, že hoci prednosta okresného úradu Alfonz Kobielsky viackrát pozýval ministra zdravotníctva oficiálnym listom na návštevu nemocnice vo Vranove nad Topľou, zatiaľ nedostal žiadnu odpoveď. Okrem toho čakáme na termín, kedy nemocnicu navštívi hodnotiaca komisia. Pretože na základe jej hodnotiacej správy budú nemocnice zaradené do jednotlivých kategórií. Zároveň môžem povedať, že iniciovať budeme stretnutie s vedením Sveta zdravia, aby nám predstavili ich predstavu o budúcnosti vranovskej nemocnice,“ vysvetlil J. Fenčák.

Vízia ministerstva spravodlivosti

Cieľom novej súdnej mapy je špecializácia sudcov, rýchlejšie konania a primeraná dostupnosť. Novinkou budú aj samostatné správne súdy na Slovensku, ktoré riešia spory medzi občanom a štátom. „Podarilo sa presadiť najväčšiu zmenu slovenského súdnictva za ostatné desaťročia, ktorá sa dotkne každého súdu na Slovensku. Prípady na súdoch už budú rozhodovať sudcovia – špecialisti, vďaka čomu budú mať ľudia rýchlejšie, kvalitnejšie aj zrozumiteľnejšie súdne rozhodnutia,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!