Pandemická situácia v okrese Vranov: Aké opatrenia platia v obciach?

  • Obce
  • Dátum: 17.12.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Už iba 30 obcí v okrese Vranov nad Topľou má menej ako 1% pozitívnych prípadov. Informovali o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou a Združenie miest a obcí vranovského regiónu.

V súvislosti s vývojom pandemickej situácie a v kontexte záverov Bezpečnostnej rady okresu Vranov nad Topľou vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou opatrenia.

Pre mestá a obce v „bielej“ zóne platia opatrenia prijaté na národnej úrovni.

Pre obce, ktoré majú viac ako 3 % pozitívnych prípadov (Jasenovce, Juskova Voľa, Ďapalovce, Giglovce, Michalok, Radvanovce) sa menia opatrenia takto:

– Režim v kostoloch: maximálne 10 veriacich

– Režim pre obecné úrady: obmedziť vstup verejnosti a nastaviť režim vybavovania „cez  okienko“

– Režim v obchodoch: dodržiavanie určeného času na nákup pre seniorov 9:00 hod. až 11:00 hod., dodržiavanie maximálneho počtu zákazníkov v obchode na 15 m2 jeden zákazník

– Obec zverejní informácie o aktuálne pozitívnych prípadoch a prijatých opatreniach na WEB stránku a v obecnom rozhlase

– Starosta obce zabezpečí komunikáciu so správcom farností a obec aktívne komunikuje opatrenia týkajúce sa kostolov verejnosti (požaduje sa upozorniť veriacich,  aby nenavštevovali kostoly  v iných obciach)

 Pre obce, ktoré majú % pozitívnych prípadov od 1%  do 3 %, sa menia opatrenia takto:

– Režim v kostoloch: znížiť kapacitu kostola na 30 % miest na sedenie (platí šachovnicové sedenie alebo každá 2 lavica prázdna)

– Režim v obchodoch: dodržiavanie určeného času na nákup pre seniorov 9:00 hod. až 11:00 hod., dodržiavanie maximálneho počtu zákazníkov v obchode na 15 m2 jeden zákazník

– Režim pre obecné úrady: obmedziť vstup verejnosti a nastaviť režim vybavovania „cez  okienko“

– Obec zverejní informácie o aktuálne pozitívnych prípadoch a prijatých opatreniach na WEB stránku a v obecnom rozhlase

– Starosta obce zabezpečí komunikáciu so správcom farností a obec aktívne komunikuje opatrenia týkajúce sa kostolov verejnosti (požaduje sa upozorniť veriacich,  aby nenavštevovali kostoly  v iných obciach)


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!