Oslobodenie Vranova počas I. a II. svetovej vojny si uctili aj matičiari

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Na Hornom Zemplíne, v centre mesta Vranov nad Topľou, sú umiestnené dva pamätníky pripomínajúce významné udalosti dejín nášho mesta.

Pamätník pripomínajúci prelomové udalosti spred sto rokov osadila Matica slovenskámesto Vranov nad Topľou v roku 2019. Práve tento pamätník je venovaný na pamiatku príslušníkom 4. stotiny 1. práporu 1. pluku Slovenskej Slobody, ktorí 19. januára 1919 oslobodili mesto Vranov nad Topľou od pozostatkov uhorskej a maďarskej správy maďarskej nadvlády a tým začlenili mesto do 1. Československej republiky. O svoju vlasť hrdinsky bojovali naši slovenskí predkovia v česko-slovenských légiách i neskôr v domácom česko-slovenskom vojsku. Pred sto rokmi sa vo Vranove nad Topľou vrátil slovenský jazyk do škôl, úradov a celkového života našich predkov, takisto aj vydavateľstvá novín a časopisov začali publikovať v slovenskom jazyku. Tým sa pre mesto začal symbolicky nový slovenský i demokratický život.

Významným dátumom v histórii mesta je 18. január 1945, ktorý je označovaný ako pamätný „Deň oslobodenia“ mesta spod fašistickej nadvlády. V tento deň vojská 2. ukrajinského frontu vybojovali pre mesto Vranov nad Topľou vytúženú slobodu. Túto udalosť našich dejín pripomína „Pamätník hrdinom a bojovníkom proti fašizmu“ vypínajúci sa v centre mesta, kde na pamätnej tabuli sú vyrazené slová: „Večná sláva bojovníkom proti fašizmu a za slobodu našich národov“. Na tieto obete druhej svetovej vojny, ktorá sa radila k najkrvavejším a najbrutálnejším v ľudských dejinách nesmieme zabúdať. Tieto udalosti našich dejín nemožno vymazať, preto je potrebné zapamätať si medzníky, aby sa zachovali spomienky na obdobie, kedy a odkiaľ k nám prišla sloboda a uchovávať  históriu najmä pre budúce generácie.

Každoročne si tieto tragédie ľudstva pripomína nielen zastupiteľstvo mesta, zástupcovia politických strán a hnutí, verejnej správy, ale aj Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Matica slovenská.

Napriek pandemickej situácii, ktorá nedovoľuje uctiť si pamiatku tak ako po minulé roky, v súvislosti s opatreniami ÚVZ SR, dňa 18. januára 2021  si zástupcovia ZO SZPB Vranov nad Topľou 1 a Matice slovenskej pripomenuli našich osloboditeľov,  prišli sa pokloniť, vzdať úctu hrdinom a všetkým, ktorí bojovali aj za našu slobodu a lepšiu budúcnosť.

Autor: Mgr. Jana Gešperová


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!