Okres Vranov je čierny, dôvodom je aj nižšia očkovanosť osôb nad 50 rokov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Okres Vranov nad Topľou je od 1. novembra zaradený v III. stupni ohrozenia, teda v čiernej fáze, v ktorej COVID automat určuje viaceré obmedzenia. Jednou z alternatív, ako sa vrátiť minimálne o stupeň nižšie, je zvýšiť percento podielu zaočkovaných osôb vo veku 50 a viac rokov.

Okresná charakteristika sa stanovuje na základe 7 dňovej incidencie SARS-CoV-2 v danom okrese, pričom sa berú do úvahy identifikované prípady bez ohľadu na formu testu použitú na danú identifikáciu. K zhoršeniu hodnotenia môže prísť okamžite, k zlepšeniu až po potvrdení trendu pri nasledujúcom hodnotení.

Zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov veku v úrovni nad 55% upravuje stupeň Covid Automat o 1 stupeň nadol za každých ďalších 10% plne očkovaných osôb. Prvá úprava smerom nadol nastáva pri 65% plnej zaočkovanosti tejto populácie.

Podľa Štatistického úradu SR malo k 31. decembru minulého roka v okrese Vranov nad Topľou trvalý pobyt 25 510 osôb vo veku 50 a viac rokov. K 26. októbru 2021 bolo zaočkovaných 59,1% z nich. Na to, aby sa vranovský okres mohol automaticky posunúť o jeden stupeň nižšie, musí byť v spomínanej vekovej kategórii zaočkovaných ešte 1 505 ľudí.

Situáciou vo vranovskom okrese sa minulý týždeň zaoberal aj krízový štáb. Jednou z tém bolo šírenie ochorenia COVID-19 vo vekovej skupine 6 až 18 rokov. Podľa nového COVID Automatu je aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie umožnená prezenčná forma vzdelávania pre všetky ročníky všetkých druhov škôl vo všetkých farbách okresov, teda škola ako celok sa nezatvára.

Ako nám vysvetlili z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na rozdiel od minulého roka nemôžu riaditelia a zriaďovatelia rozhodnúť o uzavretí celej školy, ale len o prerušení vyučovania v triede alebo v triedach. Kompetenciu prerušiť prezenčnú formu vyučovania vo všetkých triedach majú len regionálne úrady verejného zdravotníctva. „Na základe posúdenia pandemickej situácie môže miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva prerušiť vyučovanie vo viacerých triedach. Pri obzvlášť závažných prípadoch môže RÚVZ prerušiť vyučovanie vo všetkých triedach z dôvodu zlej epidemickej situácie v danom okrese alebo výskytu ohniska nákazy,“ vysvetlili v odpovedi z tlačového odboru ministerstva školstva.

Ďalším nástrojom na efektívnejší boj s COVID-19 je zmena v školskom semafore. Riaditelia škôl, rodičia, aj hygienici vnímali za problém moment, kedy napriek pozitívnemu domácemu samotestu jedného zo žiakov jeho spolužiaci školu naďalej navštevovali. Trieda sa uzatvárala až vtedy, keď pozitivitu potvrdil PCR test, čím sa proces predlžoval. Rezort školstva však toto opatrenie zmenil. Podľa nového usmernenia stačí na potvrdenie samotestu aj výsledok antigénového testu. „V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo antigénovým testom idú žiaci, ktorí boli úzkym kontaktom pozitívne testovaného žiaka, do karantény,“ uviedlo ministerstvo pre NOVINY TV JOJ.

Kompletné informácie, vrátane výnimiek, k opatreniam v III. stupni ohrozenia nájdete na automat.gov.sk.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!