Odpočívaj v pokoji naša drahá Mária Rusičová

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Stíchlo navždy srdce znavené,
nebolo z ocele, z kameňa,
bolesťou unavené prestalo biť,
nebolo lieku, ktorým by mohlo žiť.

S hlbokým žiaľom a zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným a známym, že nás vo veku 87 rokov navždy opustila naša drahá Mária Rusičová.

Rozlúčka s našou drahou zosnulou bude 31. decembra 2021 o 11:00 hodine v Dome smútku na Mlynskej ul. vo Vranov nad Topľou. 

Odpočívaj v pokoji!

Smútiaca rodina

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!