Ocenenia pre pedagógov a žiakov PSK putovali aj na vranovské stredné školy

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Celkovo 20 žiakov a 20 pedagógov si prevzalo ocenenia Prešovského samosprávneho kraja za úspešnú reprezentáciu kraja. Najviac ocenených bolo z mesta Prešov.

Už po 12-krát ocenil Prešovský samosprávny kraj (PSK) najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl z celého kraja. Slávnostné odovzdávanie cien Sophista pro regione a Lux mentium sa uskutočnilo 16. júna v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

„Po dvojročnej prestávke sme mohli opäť oceniť prácu učiteľov a žiakov, ktorí vynikali svojimi aktivitami a stali sa motiváciou pre ostatných. Som veľmi rád, že ocenenie získali tí najlepší bez rozdielu zriaďovateľa, či už to bola cirkevná, súkromná alebo župná stredná škola,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Plaketu Jána Amosa Komenského – Sophista pro regione, učiteľ múdrosti pre región – získalo 20 učiteľov. Z toho sedem ich bolo z Prešova, dvaja z Vranova nad Topľou, Lipian a Kežmarku, a po jednom pedagógovi z Bardejova, Humenného, Popradu, Svitu, Svidníka, Starej Ľubovne a Levoče. Z učiteľov pôsobiacich na vranovských stredných školách získali toto ocenenie Mgr. Katarína Nemcová z Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi a Ing. Anna Bujková zo Strednej odbornej školy drevárskej.

Návrhy na toto ocenenie posielali riaditelia škôl a o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Pri výbere pedagógov sa zohľadňovala aktivita pri príprave žiakov na rôzne súťaže, projektová činnosť, ale aj vytváranie a používanie inovatívnych metód vo výučbe.


Žiaci ocenení plaketou Lux mentium.

Plaketu Lux mentium – Svetlo poznania obdržalo 20 študentov. Osem bolo z Prešova, traja z Humenného, dvaja zo Svidníka a po jednom z Bardejova, Horného Smokovca, Levoče, Lipian, Sniny, Vranova nad Topľou a Popradu. Zo študentov vranovských stredných škôl získala plaketu Viktória Ambrózyová z Gymnázia C. Daxnera.

O návrhu na ocenenie rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Tí brali do úvahy umiestnenie žiakov v rôznych súťažiach, reprezentáciu školy na medzinárodnej úrovni, vysoko humánny prístup či mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy.

V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 68 stredných škôl, dve jazykové školy, jedna škola v prírode a jeden školský internát. Súkromných a cirkevných škôl je na území kraja 34.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!