Obec Zámutov pripravuje novú cyklistickú atrakciu – singletrackovú trať

  • Obce
  • Dátum: 03.11.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obec  Zámutov pripravuje novú cyklistickú atrakciu – singletrackovú trať. Bude situovaná na východné svahy Slanských vrchov v katastri obce. Obec získala na projekt financie v rámci výzvy Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020  „Výzva pre región“. Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš poskytla v rámci dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR financie na projektovú dokumentáciu.  Samospráva teraz pripravuje všetky administratívne kroky, aby sa v jari začalo s výstavbou.  Predpokladaný koniec realizácie I. etapy je leto 2021.

Prvá výstupová trasa pozostáva z 3 tratí. Prvá výstupová časť sa začína na odbočke z účelovej komunikácie v blízkosti vodného zdroja nad obcou Zámutov. Povedie pozdĺž hranice lesa a neskôr nad tokom potoka. Jej trasovanie čiastočne využíva existujúci lesný chodník. V strednej časti sa využije spevnená komunikácia údolím Zámutovského potoka v smere na Brestovú dolinu a Lengerov laz. Popri ceste sú umiestnené exponáty náučného chodníka Zámutovská kolejka. Záverečná výstupná trasa pod názvom Grimov stupák povedie z Lengerovho Lazu do najvyššieho bodu trate (778 m. n. m). Stúpanie je naprojektované po vrstevniciach, väčšie prevýšenia sa zdolávajú v serpentínach. Výstupová trať je dlhá 6 810 m, z toho 2 km vedú po existujúcej spevnenej komunikácii.

Z najvyššieho bodu vedie zjazdová trasa (zelená – nenáročný terén), ktorá je hlavnou kostrou trailcentra. Trasa je navrhnutá tak, aby si návštevník užil jazdu. Chodník smeruje v hornej časti svahom južne od prírodnej rezervácie Zámutovské skaly a pokračuje južnou stranou hrebeňa vrchu Čulkov. Trasa končí na mieste štartu výstupového trailu, čím sa vytvára jednoduchý okruh.

V II. etape je navrhované prepojenie medzi zeleným a modrým trailom náročnejšou trasou vedenou v prudšom teréne. Vlnenie terénu a klopenia trate sú navrhnuté tak, aby umožňovali plynulý prejazd. Všetky prvky na trati sú navrhnuté tak, aby boli zábavné a zároveň prejazdné aj pre menej skúsených cyklistov. Zjazdová trať (červená) vedie v mierne klesajúcom južnom svahu. Trať je navrhnutá v nepríliš prudkom sklone – pre spestrenie sa striedajú pasáže s rôznym sklonom. Väčšie výškové rozdiely sú prekonané pomocou klopených zákrut. Všetky prekážky majú aj možnosť obchádzky pre menej pokročilých cyklistov.

Základné parametre:

Dĺžka výstupového chodníka: 6810 m

Sklon: 4 – 7%

Dĺžka zjazdového chodníka: 5010 m

Sklon: 8,2%

Najnižší bod: 367 m. n. m

Najvyšší bod: 778  m. n. m

FOTO: pixabay.com

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!