O osude Odštepného závodu vo Vranove ešte LESY SR, š.p. nerozhodli

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik plánujú reorganizáciu. Hlas – sociálna demokracia/Vranov nad Topľou na svojej facebookovej stránke upozornil, že v Odštepnom závode Vranov nad Topľou, ktorý je druhým najstarším a patrí aj medzi najväčšie na Slovensku, je v tejto súvislosti ohrozená tridsiatka pracovných miest.

V súčasnej dobe je na Slovensku 23 odštepných závodov a podľa medializovaných informácií na sociálnej sieti ich malo po reorganizácii zostať len 8 s tým, že po zlúčení OZ Vranov nad Topľou a Prešov sa so sídlom počíta v krajskom meste.

Hovorkyňa Lesov SR, š.p. Marína Debnárová potvrdila, že pôvodným plánom bolo vykonať reorganizáciu s účinnosťou k 1. januáru 2021. Dodala však, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu na území SR sa účinnosť pripravovanej reorganizácie bude pravdepodobne posúvať.

Ako vysvetlila, hlavným cieľom reorganizácie nie je dosahovať úsporu na mzdových nákladoch zamestnancov ukončením pracovného pomeru, ale nastaviť novú efektívnu organizačnú štruktúru, ktorá bude schopná zabezpečiť plnenie Programového vyhlásenia Vlády SR pri zavádzaní prírode blízkeho hospodárenia v lese, ako základnej stratégii štátu pri správe lesa. „Z tohto dôvodu je cieľom dosiahnuť vyrovnané organizačné jednotky pri znížení ich celkového počtu po zohľadnení ekonomických a výrobných ukazovateľov. S tým je spojená aj plánovaná úspora časti režijných nákladov štátneho podniku. Je potrebné si uvedomiť, že celý reorganizačný proces dáva na prvé miesto samotnú správu lesa a z toho plynúce nevyhnutné posilnenie vonkajšej prevádzky z pohľadu navýšenia počtu lesných obvodov a lesníkov,“ uviedla hovorkyňa Lesov SR, š.p. Marína Debnárová.

Zároveň doplnila, že v súčasnosti sú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, v rámci pripravovanej reorganizácie svojich organizačných zložiek vo fáze posudzovania jednotlivých lesných správ. Aktuálne je spracovaných viacero alternatív týkajúcich sa konečného počtu lesných správ. Budúce sídla regionálnych riaditeľstiev nie sú vzhľadom na momentálnu fázy prípravy reorganizácie ešte známe. „V tejto fáze prípravy reorganizácie je predčasné konštatovať, či dôjde z dôvodu nadbytočnosti k ukončeniu pracovných pomerov na Odštepnom závode Vranov nad Topľou. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, neplánujú do konca roka 2020 hromadné prepúšťanie zamestnancov v rámci svojich organizačných zložiek,“ dodala M. Debnárová.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!