O návrat do vranovských MŠ je eminentný záujem, opakom je ZŠ Kukučínova

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
Vranovské základné a materské školy sú pripravené privítať opäť svojich žiakov. Výnimkou je iba Materská škola Okulka, kde momentálne prebieha rekonštrukcia budovy, ktorá by mala byť v prvej fáze ukončená do 15. júna. 
 
Žiaci základných a materských škôl sa vrátia symbolicky do tried 1. júna, na Medzinárodný deň detí. Pripomenieme, že v prípade materských škôl môže zriaďovateľ rozhodnúť o dĺžke jej prevádzky v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, čo znamená najviac 15 detí. Ako uviedol primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, radnica vyčlenila pre MŠ na dezinfekciu priestorov a nákup dezinfekčných prostriedkov na ruky 6000 eur. „V prípade materských škôl máme od rodičov hlásený vysoký záujem, preto sa bude musieť robiť výber, kto bude môcť nastúpiť. Z viacerých kritérií sa berie do úvahy, či rodičia pracujú v zdravotníctve, armáde, polícii, či sú zamestnaní, nezamestnaní alebo prípadne na materskej dovolenke. Čo sa týka základných škôl, najslabší záujem evidujeme v ZŠ Kukučínova, kde veľké percento žiakov pochádza z marginalizovaných rómskych komunít,“ vysvetľoval Ján Ragan. 
 
Deti navštevujúce MŠ Okulka si musia počkať na otvorenie škôlky do 15. júna, kedy by mali byť ukončené hlavné rekonštrukčné práce. Podľa projektu sa, okrem iného, vymenia okná, budova sa zateplí, opravia sa okapy a v areáli sa obnovia chodníky. „Urgentná bola predovšetkým výmena okien, ktoré boli v nevyhovujúcom stave. Keďže budova je stará a jej tepelné vlastnosti boli taktiež nevyhovujúce, pristúpili sme aj k zatepleniu a zlepšeniu energetických vlastností, od čoho očakávame úsporu nákladov na vykurovanie,“ uviedol J. Ragan.
 
Mesto Vranov nad Topľou získalo počas minuloročného výjazdového rokovania vlády SR v Hanušovciach nad Topľou na tento účel 90 tis. eur, pričom z vlastného rozpočtu vyčlenilo 5 tis. eur. Pôvodná zmluva so zhotoviteľom stavby bola uzavretá na 182 tis. eur, no musela byť dodatkom reevidovaná. „Do MŠ Okulka neinvestujeme eurofondové prostriedky, ale postupne ju rekonštruujeme z rozpočtu mesta. Aj teraz sme plánovali investíciu vo výške 182 tis. eur, ale keďže príjmová časť rozpočtu bola poznamenaná koronakrízou, nebude táto rekonštrukcia prebiehať v plánovanom objeme. Zatiaľ budú dokončené dva pavilóny a ostane nám zatepliť ešte ďalšie dva pavilóny, kde sa však zatiaľ podarilo vymeniť aspoň okná,“ dodal J. Ragan.
 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!