Nový nájomca vranovského letného kúpaliska sľúbil investície, aj zábavu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Letné kúpalisko vo Vranove nad Topľou má nového nájomcu. Pridanou hodnotou budúcoročnej sezóny by mali byť športové, kultúrne a zábavné podujatia. TOP pripravovanou akciou je jedno z kôl v rámci seriálu Majstrovstiev Slovenska v plážovej hádzanej.

Po tom, čo brány letného kúpaliska vo Vranove nad Topľou ostali počas tohtoročnej sezóny zatvorené, boli v hre dve alternatívy. Na augustovom rokovaní mestského zastupiteľstva padlo rozhodnutie vypísať verejnú obchodnú súťaž s cieľom nájsť nového súkromného nájomcu.

Na najbližších päť rokov bude, podľa zmluvy, prevádzkovať letné kúpalisko firma TOLEM, s.r.o. V rámci rozpravy vzniesol viacero pripomienok Ján Kočiš.

V zmluve bola klauzula, podľa ktorej nesmela byť daná výpoveď od 1. marca do 31. augusta kalendárneho roka. Ján Kočiš argumentoval, že pri trojmesačnej výpovednej lehote by mesto dostalo naspäť kúpalisko 31. mája a nestihlo by zabezpečiť letnú sezónu, či už vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom nového nájomcu. Po konzultácii s vedúcou právneho referátu Štefániou Križovenskou poslanci schválili termín, kedy nemôže byť podaná výpoveď od 1. januára do 31. augusta.

Rovnako upozornil na bod s povinnosťou nájomcu prevádzkovať letné kúpalisko v mesiacoch júl a august. V prípade nedodržania tejto podmienky je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 300,-€/deň, okrem povinného uzatvorenia na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, iných orgánov štátnej správy alebo v prípade nepredvídateľnej technickej poruchy, ktorá znemožní prevádzku kúpaliska a ktorú posúdia orgány mesta. „Ak nájomca nebude chcieť prevádzkovať kúpalisko a zároveň sa bude chcieť vyhnúť pokute, nezabezpečí kvalitu vody a RÚVZ kúpalisko zatvorí,“ argumentoval Ján Kočiš.

Primátor Ján Ragan vysvetlil, že rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva je myslené vo vzťahu k pandémii alebo iným okolnostiam, ktoré patria pod vyššiu moc. Poslanci však v uznesení vyprecizovali text o dodatok, podľa ktorého mesto upustí od udelenia pokuty iba v prípade situácií, „ktoré nespôsobí nájomca“. „Pri novom nájomcovi myslíme vždy pozitívne v zmysle, že problém nebude, ale už sme poučení a musíme rozmýšľať aj nad prístupom druhej strany,“ doplnil Igor Pribula.

Podmienky pre nájomcu počítajú aj so zľavou minimálne 30% z určenej ceny nájomcom pre deti, dôchodcov, ZŤP a rezidentov mesta Vranov nad Topľou. „Ak ide o deti do 15 rokov, pri ktorých je zložité určiť vek alebo trvalý pobyt, bolo by možno vhodné zvážiť a vypracovať systém čipových kariet. V meste by sa dali využiť ako bonus pre obyvateľov mesta, ktorí by si ich mohli uplatniť v mestskej doprave, na letnom kúpalisku, pri kultúrnych predstaveniach alebo na verejnom korčuľovaní. Zároveň by sme mali aj my spätnú väzbu, koľko ľudí navštevuje podujatia alebo využíva spomínané služby,“ uviedol Gabriel Mülbauer.

Konateľ firmy TOLEM, s.r.o. Pavel Hořák predstavil víziu fungovania letného kúpaliska vo Vranove nad Topľou, ktorú podložil konkrétnymi ponukami na spoluprácu. Najviac zaujala možnosť vytvorenia zázemia pre otužilcov alebo Vranovskú desiatku. „Budúci týždeň prídu zástupcovia Slovenského zväzu hádzanej. Chcú vidieť rozmery pieskových ihrísk, ktoré som pred tromi rokmi vybudoval a dnes úspešne zarástli. My ich však opäť vybudujeme a Vranov bude zaradený do letnej tour v plážovej hádzanej. Reklama na toto trojdňové podujatie bude vysielaná po celom Slovensku,“ dodal Pavel Hořák.

V rámci schváleného uznesenia poslanci potvrdili podmienku uskutočniť v mesiaci máj a jún minimálne dve kultúrno – spoločenské a zábavné akcie pre deti a športovcov, P. Hořák je otvorený a pripravený reagovať na dopyt verejnosti kreatívne a konštruktívne. „Veľa ľudí ma odrádza, že Vranovčania na letné kúpalisko chodiť nebudú. Tvrdím, že keď boli ochotní chodiť za nami na Šíravu, musia prísť aj tu,“ definoval potenciál P. Hořák.

Martin Buzáš sa pýtal na investíciu do toboganu, ktorý, ako jedna z atrakcií, zarezonoval na mestskej rade. P. Hořák mu odpovedal, že aktuálne preverujú ceny. V tejto súvislosti predstavil investíciu do stovky plastových lehátok, plus pridal víziu s využitím tieniacich pergol. Zložitejšie to vyzerá s vodnými atrakciami pre deti. „Problém je v tom, že detské bazény vo Vranove sú malé. Riešením by bolo spojiť ich a atrakcie umiestniť do stredu,“ vysvetľoval P. Hořák.

O zabezpečenie nerušenia nočného kľudu počas diskoték sa zaujímala Gabriela Bradovková. Nový nájomca uviedol, že v minulosti proaktívne komunikoval s obyvateľmi rodinných domov na Ul. Boženy Nemcovej. „Diskotéky sme v areáli letného kúpaliska organizovali pred dvoma rokmi. Po dohode s obyvateľmi okolitých rodinných domov sme otočili hudobnú produkciu smerom na Soľ, kde nikto nebýva a zároveň, aby nebolo počuť hudbu napr. do Čemerného. Ak však bola požiadavka, dokázali sme ju aj stíšiť. Práve na základe sťažností som mal možnosť obchádzať Vranov s hlukomerom a nikde sme nenamerali zlé hodnoty,“ odpovedal P. Hořák. Taktiež G. Bradovkovej garantoval nulovú toleranciu voči drogám na akciách pod jeho organizátorskou taktovkou, plus deklaroval súčinnosť a spoluprácu s políciou pri kontrolách zameraných práve na drogy.

Primátor Ján Ragan verí, že spolupráca s firmou TOLEM, s.r.o. dá zabudnúť na tohtoročnú sezónu. „Možno sme tomuto bodu venovali dlhšiu pozornosť, ale po skúsenostiach, ktoré sme mali, bolo potrebné sa tomu povenovať. Som rád, že sme toto uznesenie schválili. Veríme, že spolupráca bude lepšia a kúpalisko nebude bod, ktorý by nás traumatizoval,“ dodal J. Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!