Nové úradné hodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V zmysle Uznesenia vlády SR upravuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou od 4. do 24. januára 2021 úradné hodiny.

Pondelok – piatok nestránkový deň

Na recepcii/podateľni úradu bude zabezpečené podpisovanie dohôd (dodatkov) k prebiehajúcim projektom.

Služba na recepcii, resp. podateľni úradu bude zabezpečená:

Pondelok: 8.00 – 11.00 hod.

Utorok: 8.00 – 11.00 hod.

Streda: 13.00 – 16.00 hod.

Štvrtok nestránkový deň

Piatok: 8.00 – 11.00 hod.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku žiada ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou, aby ste, pokiaľ je to možné, využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia a pod.)

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!