J. Ragan: Nové oddelenie nám ušetrilo niekoľko desiatok tisíc eur

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou zriadilo od 1. júla minulého roka oddelenie údržby mestského majetku. Jeho pracovníci aktuálne rekonštruujú časť mestského úradu. Primátor Ján Ragan hodnotí doterajšiu činnosť nového oddelenia kladne.

Mesto Vranov nad Topľou stavilo pri správe vlastného majetku na nový koncept. V rámci štruktúry mestského úradu zriadilo oddelenie údržby mestského majetku (OÚMM), ktoré zabezpečuje údržbu mestského majetku, vrátane odstraňovania následkov havárií a nepredvídaných porúch. Taktiež má v kompetencii údržbu administratívnych budov, športových objektov, materských škôl, detských ihrísk a ďalších zariadení v správe mesta. „Predpokladáme, že kvôli pandémii budeme mať v rozpočte menej peňazí, preto sme sa rozhodli, že práve toto oddelenie nám môže pomôcť finančné prostriedky ušetriť. Niektoré práce a činnosti sme si objednávali u externých firiem, no tým, že to teraz robíme vo vlastnej réžii, ušetríme a zároveň nám tento formát umožňuje i operatívnejšie riadenie,“ uviedol primátor Ján Ragan.

Na OÚMM, ktoré sídli v priestoroch bývalého MsBP na Mlynskej ul., sú zamestnaní dvanásti zamestnanci. J. Ragan odhaduje, že vďaka tomuto oddeleniu, ktorého vedúcim sa stal Peter Mražik, sa od začiatku jeho činnosti podarilo pre mesto ušetriť už niekoľko desiatok tisíc eur. „Ukázalo sa, že na tomto oddelení máme zručných a šikovných zamestnancov, ktorí vedia vykonať práce odborne a dokážu konkurovať akejkoľvek stavebnej firme,“ dodal J. Ragan.

Aktuálne zamestnanci OÚMM rekonštruujú časť mestského úradu, kde v minulosti pôsobil v prenajatých priestoroch úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, či Obchodná akadémia. J. Ragan v tejto súvislosti pripomenul, že pokiaľ by tieto práce zadali zrealizovať súkromnej firme, radnicu by to mohlo vyjsť aj na 30 000 eur, no vo vlastnej réžii predpokladá náklady vo výške 7 000 až 8000 eur.  „Prioritou bolo dať týmto priestorom podobu zodpovedajúcu očakávaniam súčasnej doby. Odstránili sme staré drevené obklady, drevenú zástavu, staré stropy a prebieha úplná rekonštrukcia sociálnych zariadení, vrátane vody, elektriky a odpadu. Všetko robíme nanovo s tým, že tento priestor bude výrazne presvetlený a v modernom duchu,“ rozmenil na drobné práce vedúci oddelenia Peter Mražik.

Mimo “údržbárskych“ povinností, ktoré sú dennou súčasťou pracovného života zamestnancov OÚMM, zrealizovali aj iné projekty, ako bola napríklad v letných mesiacoch inštalácia hmlovej brány. „Vo Vianočnom čase mesto ozdobil nový Betlehem, ktorý nanovo postavili taktiež pracovníci oddelenia. Vranovčanov, ktorí radi vyrazia do prírody, určite potešia novo osadené lavice, stoly a informačné tabule na náučnom chodníku, s ktorých osádzaním budeme pokračovať aj v jarných mesiacoch,“ informuje mesto na svojom webe.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!