Nová kniha o Stropkove prináša texty Mateja Bela i P. O. Hviezdoslava

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Na predvianočný trh prichádza zaujímavá publikácia mesta Stropkov. V spolupráci s tamojšou rodáčkou Martou Szattlerovou vydali knihu Stropkovská čítanka alebo prechádzky Stropkovom v čase. Ide o zborník textov, ktoré o meste vznikli od 18. storočia po súčasnosť. „V Stropkovskej čítanke sa vedľa seba stretávajú autori z rôznych období, samozrejme, odrazí sa to predovšetkým v obsahovej i žánrovej pestrosti jednotlivých príspevkov. A predovšetkým v ich originalite, lebo väčšinu z nich spoznajú čitatelia prvýkrát v pôvodných autorských i prekladových textoch. Stretávajú sa tu známi spisovatelia, básnici, dramatici, ale aj historici, učenci, divadelníci, novinári, výtvarník, architekt… čo si poznačili o meste, keď tu prežili časť svojho života alebo ho len párkrát navštívili, či ním iba prechádzali, na chvíľu sa zastavili,“ priblížila autorka knihy M. Szattlerová, ktorá má za sebou takisto bohatú publikačnú i tvorivú činnosť.

Na viac ako 300 stranách sa dočítame, ako malé mestečko v minulosti zaujalo osobnosti ako P. O. Hviezdoslav, Matej Bel, Ján Beňko, Mór Jókai, Peter Jaroš či autora prvej monografie o Stropkove Ede Unghváryho. Jedným z cieľov vydavateľa a autorky bolo, aby vďaka novej knihe zabudnuté ožilo a poskytlo súčasníkom mozaiku niekedy zaznávaného, inokedy zabúdaného, ale v každom ohľade významného mesta na severovýchode Slovenska. „O histórii nášho Stropkova sa veľa popísalo. Venovali mu pozornosť mnohé významné osobnosti nielen nášho mesta, ale aj veľké osobnosti histórie Rakúsko-Uhorska, Československa i samostatného Slovenska, písali o ňom i obyčajní, prostí ľudia z davu. Naša čítanka poukazuje na významný charakteristický fakt, a síce: Stropkov je malé a skromné mesto svojou rozlohou, počtom obyvateľov, ale veľké a bohaté svojou jedinečnou históriou, veľké a bohaté na významné osobnosti, ktoré odtiaľ pochádzajú a ktoré svojím životným príbehom potvrdzujú výnimočnosť Stropkova,“ povedal primátor Ondrej Brendza. Pripomenul, že mesto bolo ťažko skúšané v minulosti, na druhej strane je hrdé na prítomnosť a pevne verí, že bude úspešného aj v budúcnosti. „Som presvedčený, že tak, ako je výnimočné naše mesto, výnimočným je aj toto spoločné dielo všetkých autorov, ktoré zostane pre generácie nasledujúce po nás,“ dodal O. Brendza.

Kniha bola podporená z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom Výzvy predsedu PSK pre rok 2020. Aktuálne ide už o desiatu knižnú publikáciu o Stropkove vydanú za posledné štyri roky.

Redakciu informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!