Nižný Hrušov trápia líšky, obec zakúpila odchytové klietky

  • Obce
  • Dátum: 09.07.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V Nižnom Hrušove majú problém s líškami. Táto téma sa dokonca dostala na rokovanie obecného zastupiteľstva. Samospráva sa na aktuálnu situáciu rozhodla zareagovať zakúpením odchytových klietok.

Líšky v Nižnom Hrušove nie sú ničím novým. Kým v minulosti ich však evidovali jednu, až dve, tento rok občania nahlásili pohyb až šiestich kusov. Dokonca v obci zaznamenali útoky a škody predovšetkým na domácej hydine. „Momentálne viem o šiestich prípadoch, kedy líšky lovili a usmrtili hydinu, z toho v jednej domácnosti útočili trikrát,“ referoval starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.

S pribúdajúcimi útokmi zareagovala aj samotná obec, ktorá tento problém riešila už minulý rok, no možností veľa nie je. Poľovníci môžu zasiahnuť odstrelom až 200 metrov od zastaveného územia. O mimoriadny odstrel, na ktorý vydáva povolenie Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, môže požiadať iba vlastník pozemku na konkrétnu parcelu. Pokiaľ však úrad povolenie vydá, líška zmigruje. Zároveň vzhľadom na mimoriadne komplikovaný administratívny proces je toto riešenie najmenej účinné a v praxi takmer nevykonateľné. „V roku 2020 sme, ako obec, žiadali o mimoriadny odstrel, ale dostali sme odpoveď, že žiadať musia vlastníci pozemkov, kde sa líška nachádza a nie obec. Teoreticky by mohli o povolenie požiadať individuálne vlastníci susediacich parciel, ale ani toto nezaručuje efektívne vyriešenie nášho problému,“ dodal J. Fenčák.

Ako jediný legitímny, efektívny a humánny spôsob ostáva inštalovať odchytové pasce. Miestne poľovnícke združenie Vlčia hora vlastní dve takéto zariadenia a ďalšie dve zakúpila obec. „Odchytové pasce budeme poskytovať občanom zdarma. Do stredu sa umiestni návnada alebo sa dá použiť sprej, ktorý líšku vláka do klietky. Keď bude vo vnútri, dvierka sa zavrú a líške, ktorú si potom prevezmú poľovníci, sa nič nestane,“ vysvetľoval J. Fenčák.

FOTO: pixabay.com

Video je z okresu Sobrance.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!