NIŽNÝ HRUŠOV: Krajskí cestári rekonštruujú viac ako 76 ročný most

  • Obce
  • Dátum: 14.04.2023
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vyše 76 ročný most v Nižnom Hrušove sa dočkal svojej komplexnej obnovy. Vynútil si ju zlý stavebno-technický stav objektu, ktorý bol hodnotený v šiestom zo siedmich stupňov. Prešovský samosprávny kraj (PSK) na rozsiahlu rekonštrukciu mosta nad Hrušovským potokom využije vlastné finančné zdroje. Celkovo tu za 180 kalendárnych dní preinvestuje takmer 285-tisíc eur.

Približne 10 metrov dlhý mostný objekt v Nižnom Hrušove sa rekonštruuje. K odstráneniu zistených nedostatkov na objekte pristúpili krajskí cestári Správy a údržby ciest PSK (SÚC PSK) z dôvodu jeho zlého stavebno-technického stavu. „Most z roku 1947 bude mať kompletne nový vzhľad. Jeho obnova v intraviláne obce zaistí skvalitnenie cestnej premávky a zvýšenie jej bezpečnosti i komfortu pre cestujúcich. Práce v objeme 284 824 eur sú plne financované prešovskou krajskou samosprávou a mali by byť ukončené už v júni 2023,“ uviedla hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.

Rekonštrukčný zásah sa konkrétne týka samotného mostného objektu a vodovodnej preložky. Na objekte  sa zrealizuje asanácia nosnej konštrukcie a odbúranie mostného zvršku i opôr. Na podkladové vrstvy sa potom uložia prefabrikované segmenty a vyhotoví sa dobetonávka koncových častí spolu so spádovým betónom. Následne sa pristúpi k zhotoveniu mostných krídel a ríms. A napokon aj k realizácii prechodovej oblasti a vrstiev vozovky. „V poslednom štádiu prác sa osadí mostné zábradlie a vykoná sa položenie obrusnej vrstvy asfaltu v dĺžke 380 metrov. Stavbári taktiež usmernia tok potoka pod mostom a vykonajú terénny úpravy,“ doplnila D. Jeleňová. Ako dodala, aktuálne je cestná premávka v spomínanom úseku usmerňovaná a  na miestne je zhotovené dočasné dopravné značenie. Zrekonštruovaný most bude slúžiť motoristickej verejnosti už v júni tohto roku.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!