Nadácia PSK pre podporu rodiny pomohla po požiari domu rodine zo Soli

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

FOTO: DHZ Soľ

Nadácia PSK pre podporu rodiny prerozdelila ďalšie financie medzi núdzne rodiny v kraji. Tentoraz pomohla v 17 prípadoch a medzi žiadateľov prerozdelila vyše 9-tisíc eur. Financie najčastejšie využijú na dofinancovanie rehabilitácií pre choré deti či zabezpečenie základných životných potrieb. Nadácia prvýkrát poskytla finančnú pomoc aj zo svojho nadačného fondu, a to rodine z obce Soľ, ktorej požiar zničil dom.

V poradí 15. zasadnute Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny prinieslo rozdeľovanie finančnej pomoci medzi jej aktuálnych žiadateľov. Nadácia celkovo evidovala 16 žiadostí o pomoc a všetky žiadosti finančne podporila. Podporila tiež jednu žiadosť zo svojho Nadačného fondu, ktorý v roku 2021 zriadila na riešenie krízových situácií – povodní a iných živelných pohrôm. Medzi celkovo 17 žiadateľov prerozdelila spolu 9 146 eur.

„Naša finančná pomoc je znovu nasmerovaná do rôznych oblastí. Napríklad v okrese Prešov pomôže núdznym rodinám s drevom a sporákom na zimu, nájmom či oblečením, v Poprade so zabezpečením notebooku, písacieho stola a školských potrieb pre deti. V okrese Levoča pomôžu nadačné korunky ťažko skúšanej rodine s kúpou strešnej krytiny, v Bardejove s opravou strechy, v Snine so zabezpečením tepla v nadchádzajúcej zime a v Humennom s rekonštrukciou domu. Prvýkrát sme použili aj financie z nadačného fondu. Pomoc sme schválili núdznej rodine z obce Soľ, ktorá sa ocitla v náročnej situácii po požiari rodného domu,“ priblížil aktuálne prerozdelenie nadačných financií predseda PSK Milan Majerský.

Nadácia na svojom zasadnutí 23. septembra schválila finančné prostriedky v rôznych výškach, a to od 200 do 1000 eur. Podporila sedem žiadostí z Prešovského, štyri z Popradského a dve z Vranovského okresu. Ako aj po jednej žiadosti z okresov Humenné, Snina, Levoča a Bardejov.

Celkovo od svojho založenia v roku 2019 podporila už vyše 410 žiadateľov o pomoc. A medzi tých prerozdelila viac ako 235-tisíc eur.

Žiadosti o finančnú či nefinančnú pomoc prijíma nadácia celoročne. Všetky informácie pre žiadateľov zverejňuje na svojom webovom sídle www.nadacia-psk.sk. Taktiež je celoročne otvorená pre sponzorov a donorov, ktorí sa môžu k pomoci núdznym pripojiť či už formou vecného alebo finančného daru.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!