Na riziko šírenia koronavírusu reaguje opatreniami aj Sociálna poisťovňa

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Sociálna poisťovňa upozornila na svojej webovej stránke poistencov na zavedenie preventívnych opatrení súvisiacich s narastajúcim rizikom výskytu akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým kmeňom koronavírusu na území Slovenskej republiky. 

Preventívne opatrenia sa dotknú tých poistencov, ktorí sú predvolaní na lekársku prehliadku v rámci posudzovania ich zdravotného stavu a budú mať prejavy akútneho infekčného ochorenia. Posudkoví lekári ich v takýchto prípadoch nebudú posudzovať a odporúčajú im objednať si v príslušnej pobočke nový termín lekárskej prehliadky.
 
Ak v termíne, na ktorý bol klient už predvolaný do Sociálnej poisťovne, bude mať prejavy takéhoto ochorenia, je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať posudkového lekára a stanoviť si nový termín posúdenia zdravotného stavu. „Ak sa napriek tomu klient k posudkovému lekárovi dostaví, posúdenie jeho zdravotného stavu nebude môcť byť realizované. Sociálna poisťovňa preto prosí poistencov o pochopenie a rešpektovanie spoločného záujmu – chrániť verejné zdravie všetkých zúčastnených, vrátane širokej verejnosti,“ informuje Sociálna poisťovňa. 
 
V súvislosti rizikom šírenia nákazy koronavírusom prijala Sociálna poisťovňa preventívne opatrenia aj vo svojich pobočkách a na vysunutých pracoviskách. V každej pobočke pri vstupe do budovy boli umiestnené viditeľne označené schránky na odovzdávanie dokladov, aby sa obmedzil pohyb návštev na týchto pracoviskách. „Žiadame poistencov, ktorí navštevujú pobočky, aby všetky doklady, ako napríklad žiadosti o nemocenské dávky, úrazové dávky, dávku v nezamestnanosti a dávku garančného poistenia, preukazy o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, doklady o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, prípadne o ukončení potreby ošetrovania a iné doklady potrebné k posúdeniu nároku na niektorú z uvedených dávok, vhadzovali do týchto schránok bez ďalšej návštevy pobočky, ak to nie je nevyhnutné,“ informuje Sociálna poisťovňa s tým, že všetky takto odovzdané doklady budú riadne spracované bez toho, aby to malo vplyv na dĺžku vybavovania dávky alebo inej záležitosti.
 
Ak poistenci potrebujú ďalšie informácie k jednotlivým dávkam alebo k riešeniu svojho problému, odporúčame telefonický kontakt. Telefonovať môžete buď do konkrétnej pobočky alebo do Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne, kde dostanete všetky potrebné informácie.
 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!