Vodná záchranná služba: Na poplach bijú na Domaši, aj Zemplínskej šírave

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vodná nádrž Domaša si počas tohtoročnej letnej sezóny vyžiadala dva ľudské životy. Starostovia obcí, ktoré majú v správe turistické strediská, volajú po vytvorení vodnej záchrannej služby. S projektom jej zriadenia oslovili Ministerstvo vnútra SR.

Vodnú záchrannú službu na Domaši prevádzkovala v minulosti Okresná správa cestovného ruchu. Keď so zmenou spoločenských pomerov po roku 1989 zanikla, z pláží sa vytratili aj záchranári. Starostovia, ktorí majú v správe jednotlivé rekreačné strediská, však tento stav považujú za neakceptovateľný.

Ešte minulý rok navrhli Ministerstvu vnútra SR model, ako by mohla vodná záchranná služba fungovať nielen na Domaši, ale aj pri ostatných vodných nádržiach. Alfou a omegou projektu je, aby štát pomohol samosprávam investíciou do potrebného vybavenia – motorového člnu, vodného skútra, komunikačnej techniky a záchranárskych veží. „Navrhujeme, aby štát po vzore dobrovoľných hasičských zborov vybavil potrebnou technikou aj vodné záchranné služby. Hoci z pozícií obcí vieme vo vlastnej réžií vyškoliť a zaplatiť ľudí, ktorí by sa počas letnej turistickej sezóny starali o bezpečnosť turistov v jednotlivých rekreačných strediskách, bez investície do techniky sa pohnúť nedokážeme,“ uviedol starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, krajský poslanec a starosta Malej Domaše Jaroslav Makatúra doplnil, že samosprávy počítajú so spoluprácou práve s členmi dobrovoľných hasičských zborov, pre ktorých by zabezpečili akreditované preškolenie so špecializáciou na zásahy na vodnej hladine. „Robíme maximum pre to, aby sa cestovný ruch na Domaši rozvíjal. To predpokladá nárast počtu turistov, s čím je spojené aj riziko nárastu nepriaznivých a kolíznych situácií. Je našou povinnosťou, aby sme sa na to vopred pripravili. Na jednej strane vysielame našich policajtov do Chorvátska, no na strane druhej nemáme doma zabezpečené vodné nádrže, čo považujem za chybu,“ doplnil Jaroslav Makatúra.

Ako ďalej R. Kapraľ upozornil, dnes sú odkázaní na pomoc majiteľov súkromných člnov. Zároveň však pripomenul, že dopraviť sa k človeku, ktorý potrebuje na vodnej hladine na pomoc, je jednou stranou mincou, ale profesionálny zásah je už inou kapitolou. „Najbližšia technika s motorovým člnom je na hasičskej stanici v Holčíkovciach. Jeho dopravenie, vrátane umiestnenia na vodnú hladinu, trvá niekoľko minút a určite sa zhodneme v tom, že ak sa niekto topí, rozhodujú sekundy, nie minúty,“ reagoval R. Kapraľ.

Ministerstvo vnútra SR, ktorého stanovisko v úplnom znení prinášame nižšie, argumentuje aj tým, že k projektu vodnej záchrannej služby má čo povedať tiež Slovenský vodohospodársky podnik, ako správca vodných tokov a povodí a vlastníci pozemkov v blízkosti vodnej nádrže. R. Kapraľ v tom problém nevidí. „Ak niekto potrebuje napr. v Tatrách pomoc, horská záchranná služba zasahuje bez ohľadu na to, kto je vlastníkom alebo správcom pozemku. Rovnako by to fungovalo aj u nás,“ vysvetlil starosta Kvakoviec. Ako za vodohospodárov uviedol hovorca Marián Bocák, keďže vodná záchranná služba historicky na Domaši fungovala, jej zriadeniu z pozície napr. samosprávy brániť nebudú.

Na rovnaký problém s absentujúcou vodnou záchrannou službou upozorňujú aj kompetentní na Zemplínskej šírave. Ako v liste ministrovi vnútra SR Romanovi Mikulcovi uvádza predsedníčka OZ Šíravania a Komisie cestovného ruchu pri Obecnom zastupiteľstve vo Vinnom Anna Ledžinská, kým minulý rok sa na Zemplínskej šírave utopili za celú letnú sezónu dvaja mladí muži, teraz si vodný živel vzal životy dvoch mladých mužov v priebehu štyroch týždňov. „Jedným z nich je Ľuboš Didík, spevák známej skupiny Roland z Čirča. Topil sa pred očami rekreantov, ktorí nemali možnosť účinnej záchrannej akcie a iba bezmocne mobilmi volali na 112. Prežili čisté zúfalstvo a bezmocnosť. Aké boli jeho posledné minúty života si radšej nechceme ani predstaviť,“ citujeme z listu adresovanom ministrovi R. Mikulcovi.

Vo svojom liste tiež upozornila, že Zemplínska šírava je miestom, kde chodia ľudia aj za zábavou a ako memento uviedla minuloročný letný hudobný SunDance festival s počtom návštevníkov tisíc ľudí denne. „Mnohí z nich sú ubytovaní v táborisku v rekreačného strediska Hôrka, v tesnej blízkosti pláže bez jediného plavčíka. Tam, kde sa vlani, v druhý deň konania festivalu, utopili naraz dvaja mladí muži, futbalisti zo Spišskej Belej. Pri uvoľnenom správaní, požívaní alkoholických nápojov a iných látok je riziko, že sa niekto z nich utopí enormné,“ apeluje A. Ledžinská.

Ako ďalej zdôrazňuje, alibizmom zaváňajúci prístup zainteresovaných (štát, obec, organizátor) demonštrovaný tabuľami „KÚPANIE NA VLASTNÚ ZOPOVEDNOSŤ“ pri tak vysokom počte ľudí sústrednom na jednom mieste pri otvorenej vodnej ploche vo vlastníctve štátu je neakceptovateľný, čo zároveň vníma v rozpore s prístupom štátu k ochrane bezpečnosti a zdravia návštevníkov slovenských veľhôr, kde pôsobí Záchranná horská služba. „Dospeli sme k záveru, že akceptáciou tejto situácie sa aj my, bežní občania, istou formou podieľame na ďalších utopeniach, zbytočných ľudských tragédiách vo vode. Tie na dlhé roky poznamenajú celé rodiny. A s tým sa, v súlade so svojim svedomím, zmieriť nemôžeme. Veríme, že sa Vás táto problematika dotkne nielen ako ministra, ale aj ako človeka, či otca. Verte, že vidieť ubolených rodičov nad telami svojich utopených detí, ktorí z mladíckej pochabosti a neskúsenosti urobili osudovú chybu, je bolestný,“ pripomína A. Ledžinská.

Súčasťou jej listu bola aj výzva ministrovi R. Mikulcovi na verejnú otvorenú diskusiu o vodnej záchrannej službe. „Verejnú otvorenú diskusiu plánujeme zorganizovať v druhej polovici augusta, kedy spustíme aj petíciu, ktorá sa bude týkať témy vodnej záchrannej služby na všetkých vodných plochách určených na rekreáciu, lebo tento problém sa netýka iba nás,“ doplnila A. Ledžinská.

O stanovisko sme požiadali aj Ministerstvo vnútra SR, ktoré uvádzame v plnom znení:

„Ministerstvo vnútra SR vníma pozitívne všetky aktivity občanov smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti, ochrany zdravia alebo majetku občanov. V súčasnej situácii rezort nedisponuje finančnými prostriedkami a ľudskými zdrojmi, ktoré by viedli ku zriadeniu vodnej záchrannej služby v rekreačnej oblasti Domaša. Na pracovnom stretnutí zástupcov Prezídia HaZZ a starostov obcí z rekreačnej oblasti bolo navrhnuté, aby bol zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce, prípadne občianske združenie s dobrovoľníkmi, ktorí môžu zabezpečovať vodnú záchrannú službu pre rekreantov. Dobrovoľný hasičský zbor obce by následne mohol požiadať o pridelenie dotácií od Ministerstva vnútra SR. V blízkosti rekreačnej oblasti Domaša sa nachádza hasičská stanica a v prípade potreby príslušníci HaZZ vykonajú výjazd do 1 minúty od vyhlásenia poplachu a dojazdový čas je priemerne 11 minút v závislosti od dopravnej situácie. Rezortu vnútra nebola starostami obcí predložená analýza, ktorá by sa zaoberala finančným dopadom na zriadenie vodnej záchrannej služby v rekreačnej oblasti. Zároveň do celej problematiky vstupuje Slovenský vodohospodársky podnik ako správca vodných tokov a povodí a vlastníci pozemkov v blízkosti vodnej nádrže Domaša. V súčasnosti Ministerstvo vnútra SR neuvažuje o zásadnejších zásahoch do právnej úpravy, ktoré by riešili  zriadenie vodnej záchrannej služby v rekreačnej oblasti Domaša.“

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!