Na Novoročnej akadémii CVČ vystúpilo 160 detí z krúžkov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
FOTO: Martin Fazekaš/FAZY FOTO

Z dôvodu chrípkovej epidémie vo vranovskom okrese v decembri 2022 muselo CVČ svoju Vianočnú akadémiu zrušiť. Ako náhradu tohto podujatia zorganizovalo Novoročnú akadémiu, v rámci ktorej vystúpili deti navštevujúcich krúžky.

Predstavili sa členovia krúžkov Modernej gymnastiky, Detského baletu, Street dance, Malých gymnastiek, Capoeiry, Hudobných skupín, Klasickej a rockovej gitary a členky ŠK Elastik CVČ.

V programe vystúpilo 160 účinkujúcich pod vedením Mgr. Marcinovovej, Mgr. Marcinova, Ing, Vágó a slečny Ben Salim. Na tematicky ladenej výzdobe sa podieľali členovia krúžku ART-oviny pod vedením Mgr. Homzovej.

Akadémia prebiehala v duchu vianočnej rozprávky a každé číslo vystupovalo v poradí tak, aby výstižne vyrozprávalo príbeh tejto rozprávky.

Za predvedené kvalitné výkony ďakujeme všetkým deťom, aj ich zodpovedným vedúcim, ktorí toto kvalitou stúpajúce podujatie pre nás pripravili.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!